Side

Kommunetest 2008 – testfakta

9. oktober, 2015

Forbrukerrådet tester jevnlig servicen i norske kommuner. Nedenfor finner du mer informasjon om hva som er testet i 2008 og hvordan vi har gått frem.

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester

Forbrukerrådet har undersøkt om landets kommuner har en fungerende gjeldsrådgivningstjeneste. Kommunene er pliktig til å tilby innbyggere som trenger det råd, veiledning og hjelp med privatøkonomien.

I noen kommuner er sosialtjenesten fortsatt en integrert del av kommunen, men i de fleste kommunene er sosialtjenesten nå samlokalisert med de statlige tjenestene for arbeidsformidling og trygd i NAV.

Sosialtjenesten – herunder økonomisk rådgivning – er imidlertid fortsatt en kommunal oppgave.

Undersøkelsen er tredelt:

Internett

Vi har lett på nettsidene til samtlige kommuner etter informasjon om gjeldsrådgivning.

To medarbeidere har lett etter informasjon i inntil to minutter, og deretter vurdert om kommunene gir god og fyldig informasjon, noe mangelfull informasjon, svært begrenset informasjon eller ingen informasjon.

Dersom det har vært tvil om karaktergivningen, har en tredje medarbeider gransket informasjonen.

Totalt er det gjort 1100 deltester av nettsidene til kommunene.

Internettundersøkelsen er altså ikke en test av om kommunene har lagt ut informasjon, men om trente nettbrukere finner informasjonen innen rimelig tid, som er to minutter.

E-post

Til hver enkelt kommune har vi sendt en e-post til kommunens hoved-e-postadresse hvor vi forteller at vi dessverre er kommet i økonomiske vansker. Vi lurer på om det er noen i kommunen som kan hjelpe oss, og om vi kan få kontaktinformasjon.

E-postene er sendt fra private e-postadresser med private navn.

Til kommuner som har svart oss innen fem virkedager (en uke), har vi sendt en oppfølgings-e-post hvor vi spør hvor lang ventetid det er for å få en time hos en gjeldsrådgiver.

Svarene er karaktersatt etter svartid og svarkvalitet. Vi har sjekket om vi har fått svar på spørsmålene våre, hvor lang ventetid det er på samtale, og om vi får enkle råd og tips fra rådgiveren i form av det gjeldsrådgiveren selv skriver eller om det er lenker til relevant informasjon.

Totalt er det sendt 727 e-poster. Det betyr at 283 kommuner svarte på den første e-posten innen fem virkedager, og dermed fikk tilsendt oppfølgings-e-post.

Telefon

Til de 30 kommunene som svarte godt på e-postene og som også har god informasjon på nettsidene sine, har vi som privatpersoner ringt kommunens sentralbord fra ikke-sporbare telefoner og bedt om å få snakke med gjeldsrådgiver.

I telefonsamtalene stilte vi både generelle og konkrete spørsmål om gjeldsrådgivning, og om vi kunne få hjelp til våre økonomiske problemer.

Dersom vi ikke fikk snakke med en gjeldsrådgiver, ba vi om å få snakke med noen andre på samme avdeling eller etat – eventuelt at vi kunne ringe tilbake senere samme dag eller bli oppringt.

På telefon-undersøkelsen ble det gitt poeng dersom vi fikk god og relevant informasjon, eller 0 poeng dersom vi ikke ble hjulpet, eller ikke fikk tilbud om å ringe tilbake senere eller bli oppringt.

Det er også gitt 0 poeng dersom vi ikke kom frem på telefonen innen rimelig tid (fire minutter).

Totalpoeng: I undersøkelsen har det vært mulig å oppnå 100 poeng.

Gjennomføringsperiode

E-postene er sendt i tidsrommet 27. november 2008 til 24. mars 2009, mens internettundersøkelsen er gjort i perioden 12. februar til 24. mars.

Telefonen-undersøkelsen ble gjort i perioden 24.-31. mars.

Spesielt for Oslo:

I Oslo har vi gransket informasjonen både på nettsidene til kommunen og til bydelene. Dersom vi ikke har funnet informasjon på nettsidene til bydelene, har vi gitt poeng etter informasjonen på kommunens sider.

Vi har sendt e-post til bydelenes hoved-e-postadresse.

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester

Abonner på vårt nyhetsvarsel