Side

Kommunetest 2009 – testfakta

9. oktober, 2015

Forbrukerrådet tester jevnlig servicen i norske kommuner. Nedenfor finner du mer informasjon om hva som er testet i 2009 og hvordan vi har gått frem.

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester

Slik er undersøkelsen gjort

Forbrukerrådet har undersøkt skolefritidsordningen (SFO) i samtlige norske kommuner.

Først har vi lett på nettsidene til kommunene etter informasjon om SFO-tilbudet.

Vi har brukt tilnærmet ubegrenset tid på å lete etter informasjon om priser, åpningstider, søskenrabatter, ferietilbud, oppsigelsestid og om vedtektene for SFO er lagt på nett.

Dersom vi ikke fant informasjon, har vi sendt e-poster fra private e-postadresser med private navn og etterspurt denne informasjonen. I e-postkontakten med kommunene har vi altså fremstått som SFO-foreldre.

Dersom vi fortsatt ikke har fått svar, har vi ringt og bedt om informasjonen. Denne delen av undersøkelsen er gjort åpent – det vil si at vi i telefonkontakten med kommunene har fremstått som Forbrukerrådet.

Definisjoner

Vi har bedt om pris for en full, fleksibel SFO-plass innenfor SFOs åpningstid på de 190 skoledagene og i fem uker i feriene (fire uker i sommerferien samt enten høstferien eller vinterferien).

Vi har bedt om priser som gjelder for høsten 2009.

Dersom det har vært prisforskjell mellom klassene, har vi søkt etter pris for en 1. klassing. Dersom pris og tilbud har variert mellom skolene i samme kommune, har vi hentet informasjon fra en av de store skolene i kommunen.

Kommunene oppgir prisene på svært mange forskjellige måter. Månedspris er det mest vanlige, men noen kommuner oppgir ukespris, timespris eller til og med «modulpris», som betyr at SFO-tilbudet er delt inn i moduler av varierende lengde.

De fleste kommunene krever inn foreldrebetaling 10 eller 11 måneder i året, mens noen få kommuner krever inn betaling i annet antall terminer.

Vi har summert terminprisene til årspris, og delt årspris for skoledagene på 10 måneder, og årspris for skoledagene samt ferier på 11 måneder.

I mange kommuner går det ikke an å velge bort ferietilbudet. Man må betale for ferietilbud uavhengig av om man bruker ferietilbudet. I disse tilfellene er ferietilbud ikke trukket ut av årsprisen for skoledagene.

I noen kommuner er den daglige åpningstiden i feriene kortere enn i resten av skoleåret. Dette er det ikke tatt hensyn til i vurderinger og utregninger.

De oppgitte prisene er fortrinnsvis eksklusive kost, da kosttilbudet varierer svært mye – og ikke er sammenlignbart.

Vi har fortrinnsvis registrert standard åpningstid. I noen kommuner kan det enkelte år og/eller ved enkelte skoler være både kortere og lengre åpningstid, avhengig av etterspørsel og kommunens ønske om servicenivå.

Fornuftig, kritisk sans

I innhentingen av informasjonen har vi brukt fornuftig, kritisk sans. Vi har som utgangspunkt stolt på den informasjonen kommunene selv gir. Men informasjonen på nettsidene er vurdert etter hvor gammel den er.

Dersom vi har fått oppgitt forskjellig informasjon, har vi brukt den informasjonen som trolig er mest korrekt. Det vil i praksis si at prisen på søknadsskjemaet for SFO er funnet mer troverdig enn prisen i vedtektene.

Som hovedregel har vi stolt mer på informasjonen gitt på e-post og telefon, enn informasjonen på nettsidene.

I tillegg til egen informasjonsinnhenting, har Telemarksforskning innhentet og sammenstillet informasjon fra Statistisk sentralbyrås database Kostra om andre forhold rundt SFO-tilbudet i kommunene.

Dette gjelder blant annet antall barn i SFO, faglig kompetansenivå hos de ansatte og foreldrenes andel av kommunens utgifter til SFO.

Dette er tall som kommunene selv oppgir.

Gjennomføringsperiode

Undersøkelsen er gjort i tidsrommet 15. april – 10. juli 2009.

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester fra 2005-2013

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester

Abonner på vårt nyhetsvarsel