Serviceerklæring for Forbrukerrådet

Publisert 10. oktober, 2015
I serviceerklæringen setter Forbrukerrådet opp mål for hvordan vi skal gjøre jobben vår til ditt beste. Hvordan kan du komme i kontakt med oss, og hva kan vi egentlig hjelpe deg med?

Hva er Forbrukerrådet?

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon som skal gi forbrukeren makt og mulighet til å ta gode valg. Vi skal påvirke politikk, næringsliv og myndigheter, og gi enkeltpersoner hjelp til selvhjelp når de har et spørsmål eller en utfordring som forbruker. Vi tilbyr mekling i klagesaker mellom forbrukere og næringsdrivende etter lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker og tilhørende forskrift.

Vårt kjerneområde er privatpersoners kjøp av varer og tjenester fra private og næringsdrivende. Vi engasjerer oss i forhold som direkte påvirker dette, som for eksempel produktsikkerhet, lovgivning om rettigheter, klageordninger, tilsynenes forbrukerperspektiv og konkurranse i ulike markeder.

Forbrukerrådet er hovedsakelig finansiert over statsbudsjettet.

Forbrukerrådets tjenester til deg som forbruker

Alle Forbrukerrådets tjenester til deg som forbruker er innrettet som «hjelp til selvhjelp». Dette betyr blant annet at vi ikke skal være din «advokat», men at du etter kontakt med oss, skal kunne bruke våre ulike hjelpemidler og på den måten komme deg videre/finne en løsning på saken din.

Du skal få samme hjelp til selvhjelp uavhengig av hvordan du velger å henvende deg til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet.no

Forbrukerrådet.no er din hovedkanal inn til oss, og vi ønsker at du skal kunne finne den informasjonen du trenger der. Gjør du ikke det, vil vi gjerne ha tilbakemelding på det til nettansvarlig@forbrukerradet.no.

Du kan forvente

 • at forbrukerrådet.no er lett å bruke og finne fram i
 • at innholdet fortløpende oppdateres
 • at forbrukerrådet.no inneholder lenker til de viktigste alternative informasjonsstedene om forbrukersaker
 • at alt innholdet skal kunne lastes ned eller skrives ut
 • at forbrukerrådet.no inneholder relevante selvhjelpsverktøy
 • at du kan bruke våre veiledende brevmaler, og selv skrive inn dine opplysninger og sende brevet til motpart

Telefon

Forbrukertelefonen 23 400 500 er en service for deg som ønsker å snakke med oss.

Du kan forvente

 • at du treffer folk som kan gi deg praktiske råd på en forståelig måte
 • at Forbrukertelefonen er åpen alle virkedager kl 09.00–14.00 unntatt i ferietiden
 • at du bare skal betale samtaleavgift til teleoperatøren
 • at hvis ventetiden blir lang, vil du kunne velge at vi ringer deg tilbake i løpet av dagen

Chat

Innenfor utvalgte temaer tilbyr Forbrukerrådet nettprating. Der valget er mulig, vil en boks som tilbyr chat dukke opp av seg selv.

På chatten får du praktisk og juridisk veiledning, gitt av kompetente personer på en forståelig måte. Du kan få chat-loggen tilsendt automatisk hvis du ønsker det.

Kontaktskjema

Trenger du å stille oss et spørsmål skriftlig som du verken kan ta på telefon eller chat? Da kan du sende det inn til oss igjennom vårt kontaktskjema.

Du kan forvente

 • at svaret du får, er praktisk relevant for ditt spørsmål og utformet så du kan forstå det
 • at du får svar innen 3–5 virkedager

Forbrukerrådets meklingstilbud

Vi kan mekle i alle forbrukersaker som ikke kan behandles i offentlig godkjent nemnd. I saker som reguleres av forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, kjøpsloven og angrerettloven kan saken sendes til Forbrukerklageutvalget (FKU) for avgjørelse hvis partene ikke blir enige i meklingen. En avgjørelse i FKU er rettslig bindende, men kan ankes til tingretten.

Vi mekler innenfor rammene av gjeldende rett, og vårt mål er å hjelpe partene til å få løst konflikten. Våre meklere er nøytrale, og vil ikke opptre som noen av partenes representant. For at meklingen skal kunne føre frem, er det viktig at partene også selv bidrar. Meklingsperioden hos Forbrukerrådet skal som hovedregel ikke overstige 90 dager.

Tilbakemelding på vår service

Vi er opptatt av å vite

 • hva du synes om den service du får av oss
 • hva du mener vi kan gjøre for å bedre vår service
Vårt kontaktskjema