Serviceerklæring for Forbrukerrådet

Publisert 10. oktober, 2015
I serviceerklæringen setter Forbrukerrådet opp mål for hvordan vi skal gjøre jobben vår til ditt beste. Når har vi åpent, hvordan kan du komme i kontakt med oss, hvor kort skal saksbehandlingstiden være, og hva kan vi egentlig hjelpe deg med?

Hva er Forbrukerrådet?

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon. Vi er opprettet for at samfunnet skal ha en «stemme» som klart og tydelig fokuserer på det å være forbruker. Forbrukerrådet skal være både en påvirkningsorganisasjon når det gjelder politikk, næringsliv og myndighetsutøvelse, og en dyktiggjøringsorganisasjon overfor den enkelte forbruker.

Det betyr at Forbrukerrådet skal hjelpe forbrukerne både direkte og indirekte. Vi skal påvirke politikk, næringsliv og myndigheter, og gi enkeltpersoner hjelp til selvhjelp når de har et spørsmål eller en utfordring som forbruker.

Vårt kjerneområde er privatpersoners kjøp av varer og tjenester fra private og offentlige leverandører. Vi engasjerer oss i forhold som direkte påvirker dette, f.eks. produktsikkerhet, lovgivning om rettigheter, klageordninger, tilsynenes forbrukerperspektiv og konkurranse i ulike markeder.

Forbrukerrådet er hovedsakelig finansiert over statsbudsjettet.

Forbrukerrådets tjenester til deg som forbruker

Alle Forbrukerrådets tjenester til deg som forbruker er innrettet som «hjelp til selvhjelp». Dette betyr bl.a. at vi ikke skal være din «advokat», men at du etter kontakt med oss, skal kunne bruke våre ulike hjelpemidler og på den måten komme deg videre/finne en løsning på saken din.

Vi kan mekle i alle forbrukersaker som ikke kan sendes til en nemnd vi er representert i. I saker som reguleres av kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven, er Forbrukerrådet saksforberedende organ til Forbrukerklageutvalget (FKU), slik at du kan få en endelig avgjørelse som gjelder som dom, om ikke saken blir anket.

Det er bare tellerskritt du må betale for. Alle andre av Forbrukerrådets tjenester til deg ytes gratis fordi tjenestene er «samfunnsfinansierte» av Stortinget og regjeringen over statsbudsjettet.

Du skal få samme hjelp til selvhjelp uavhengig av hvordan du velger å henvende deg til Forbrukerrådet  – på forbrukerrådet.no (internett), over telefon, pr. e- post eller brev.

Forbrukerrådet.no

Forbrukerrådet.no er din hovedkanal inn til oss, og vi ønsker at du skal kunne finne den informasjonen du trenger der. Gjør du ikke det, vil vi gjerne ha tilbakemelding på det.

Du kan forvente:

 • at forbrukerrådet.no er lett å bruke og finne fram i.
 • at innholdet fortløpende oppdateres.
 • at forbrukerrådet.no inneholder lenker til de viktigste alternative informasjonsstedene i forbrukersaker.
 • at alt innholdet skal kunne lastes ned eller skrives ut.
 • at forbrukerrådet.no inneholder relevante selvhjelpsverktøy.
 • at du med Klageguiden kan bruke våre veiledende brevmaler, og selv skrive inn dine konkrete opplysninger og sende brevet til motpart.

Forbrukertelefonen

Forbrukertelefonen 23 400 500 skal være en service for deg som ønsker å snakke med oss.

Du kan forvente:

 • at Forbrukertelefonen er åpen alle virkedager kl 09.00–14.00 unntatt i ferietiden.
 • at du bare skal betale samtaleavgift til teleoperatøren.
 • at hvis ventetiden blir lang, vil du kunne velge at vi ringer deg tilbake i løpet av dagen.
 • at du treffer folk som kan gi deg praktiske råd på en forståelig måte.

Kontaktskjema

Du kan forvente:

 • at du får svar innen 3-5 virkedager.
 • at svaret du får, er praktisk relevant for ditt spørsmål og utformet så du kan forstå det.

Tilbakemelding på vår service

Vi er opptatt av å vite:

 • hva du synes om den service du får av oss.
 • hva du mener vi kan gjøre for å bedre vår service.