Forside > Siste Nytt > Serviceerklæring for Forbrukerrådet
I serviceerklæringen setter Forbrukerrådet opp mål for hvordan vi skal gjøre jobben vår til ditt beste. Hvordan kan du komme i kontakt med oss, og hva kan vi egentlig hjelpe deg med?

Hva er Forbrukerrådet?

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon som skal gi forbrukeren makt og mulighet til å ta gode valg. Vi skal påvirke politikk, næringsliv og myndigheter, og gi enkeltpersoner hjelp til selvhjelp når de har et spørsmål eller en utfordring som forbruker. Vi treffer forbrukerne gjennom forbrukerpolitikk, digitale tjenester, direkte dialog, informasjon, nemder, rettssaker og internasjonalt arbeid.

Vårt kjerneområde for veiledning og påvirkning er privatpersoners kjøp av varer og tjenester fra private og næringsdrivende. Vi engasjerer oss i forhold som direkte påvirker dette, som for eksempel produktsikkerhet, lovgivning om rettigheter, klageordninger, tilsynenes forbrukerperspektiv og konkurranse i ulike markeder.

Forbrukerrådet er hovedsakelig finansiert over statsbudsjettet.

Forbrukerrådets tjenester til deg som forbruker

Alle Forbrukerrådets tjenester til deg som forbruker er innrettet som «hjelp til selvhjelp». Dette betyr blant annet at vi ikke skal være din «advokat», men at du etter kontakt med oss, skal kunne bruke våre ulike hjelpemidler og på den måten komme deg videre/finne en løsning på saken din.

Du skal få samme hjelp til selvhjelp uavhengig av hvordan du velger å henvende deg til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet.no

Forbrukerrådet.no er din hovedkanal inn til oss, og vi ønsker at du skal kunne finne den informasjonen du trenger der. Gjør du ikke det, vil vi gjerne ha tilbakemelding på det til nettansvarlig@forbrukerradet.no.

Du kan forvente

  • at forbrukerrådet.no er lett å bruke og finne fram i
  • at innholdet fortløpende oppdateres
  • at forbrukerrådet.no inneholder lenker til de viktigste alternative informasjonsstedene om forbrukersaker
  • at forbrukerrådet.no inneholder relevante selvhjelpsverktøy
  • at du kan bruke våre veiledende brevmaler, og selv skrive inn dine opplysninger og sende brevet til motpart

Veiledningstjenesten

Vi tilbyr juridisk og praktisk veiledning i forbrukerspørsmål, helt kostnadsfritt. Du kan kontakte oss på telefon og via kontaktskjema. Du betaler kun vanlig samtalepris til din teleoperatør når du snakker med oss, ikke noe ekstra. Vi holder stengt på offentlige høytidsdager, i romjulen og i påsken, se vår kontaktside for mer informasjon om våre åpningstider og svartid for tilbakemelding på e-post.

Vår målsetting er at du skal kunne løse dine egne forbrukerutfordringer, etter å ha fått veiledning av oss.

Mekling i en forbrukersak

Har du en sak du ikke får løst etter å ha vært i kontakt med Forbrukerrådet? Da kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling i saken din. Les mer om Forbrukertilsynets meklingstilbud her. Saker som reguleres av forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, kjøpsloven og angrerettloven kan sendes til Forbrukerklageutvalget (FKU) for avgjørelse hvis partene ikke blir enige i meklingen. En avgjørelse i FKU er rettslig bindende, men kan ankes til tingretten.

Tilbakemelding på vår service

Vi er opptatt av å vite

  • hva du synes om den service du får av oss
  • hva du mener vi kan gjøre for å bedre vår service

Vårt kontaktskjema