Forside > Siste Nytt > Serviceerklæring for Forbrukerrådet

Serviceerklæring for Forbrukerrådet

10. oktober, 2015
I serviceerklæringen setter Forbrukerrådet opp mål for hvordan vi skal gjøre jobben vår til ditt beste. Hvordan kan du komme i kontakt med oss, og hva kan vi egentlig hjelpe deg med?

Hva er Forbrukerrådet?

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon som skal gi forbrukeren makt og mulighet til å ta gode valg. Vi skal påvirke politikk, næringsliv og myndigheter, og gi enkeltpersoner hjelp til selvhjelp når de har et spørsmål eller en utfordring som forbruker. Vi tilbyr mekling i klagesaker mellom forbrukere og næringsdrivende etter lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker og tilhørende forskrift.

Vårt kjerneområde er privatpersoners kjøp av varer og tjenester fra private og næringsdrivende. Vi engasjerer oss i forhold som direkte påvirker dette, som for eksempel produktsikkerhet, lovgivning om rettigheter, klageordninger, tilsynenes forbrukerperspektiv og konkurranse i ulike markeder.

Forbrukerrådet er hovedsakelig finansiert over statsbudsjettet.

Forbrukerrådets tjenester til deg som forbruker

Alle Forbrukerrådets tjenester til deg som forbruker er innrettet som «hjelp til selvhjelp». Dette betyr blant annet at vi ikke skal være din «advokat», men at du etter kontakt med oss, skal kunne bruke våre ulike hjelpemidler og på den måten komme deg videre/finne en løsning på saken din.

Du skal få samme hjelp til selvhjelp uavhengig av hvordan du velger å henvende deg til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet.no

Forbrukerrådet.no er din hovedkanal inn til oss, og vi ønsker at du skal kunne finne den informasjonen du trenger der. Gjør du ikke det, vil vi gjerne ha tilbakemelding på det til nettansvarlig@forbrukerradet.no.

Du kan forvente

  • at forbrukerrådet.no er lett å bruke og finne fram i
  • at innholdet fortløpende oppdateres
  • at forbrukerrådet.no inneholder lenker til de viktigste alternative informasjonsstedene om forbrukersaker
  • at alt innholdet skal kunne lastes ned eller skrives ut
  • at forbrukerrådet.no inneholder relevante selvhjelpsverktøy
  • at du kan bruke våre veiledende brevmaler, og selv skrive inn dine opplysninger og sende brevet til motpart

Veiledningstjenesten

Vi tilbyr juridisk og praktisk veiledning i forbrukerspørsmål, helt kostnadsfritt. Du kan kontakte oss på telefon, chat og kontaktskjema. Vår målsetting er at du skal kunne løse dine egne forbrukerutfordringer, etter å ha fått veiledning av oss.

Telefonen (23 400 500) og chatten har disse åpningstidene:

  • 09.00 – 14.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag
  • 09.00 – 11.00 onsdag

Vi holder stengt på offentlige høytidsdager, i romjulen og i påsken. Kontaktskjemaet er tilgjengelig døgnet rundt, hele året. Vi svarer deg i løpet av fem virkedager.
Noen ganger er det svært mange som kontakter oss, og da kan det dessverre ta noe lengre tid før vi får hjulpet deg.
Du betaler kun vanlig samtalepris til din teleoperatør når du snakker med oss, ikke noe ekstra. Hvis du allerede har en sak hos oss, står telefonnummeret i korrespondansen med din saksbehandler.

Forbrukerrådets meklingstilbud

Vi kan mekle i alle forbrukersaker som ikke kan behandles i offentlig godkjent nemnd. I saker som reguleres av forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, kjøpsloven og angrerettloven kan saken sendes til Forbrukerklageutvalget (FKU) for avgjørelse hvis partene ikke blir enige i meklingen. En avgjørelse i FKU er rettslig bindende, men kan ankes til tingretten.

Vi mekler innenfor rammene av gjeldende rett, og vårt mål er å hjelpe partene til å få løst konflikten. Våre meklere er nøytrale, og vil ikke opptre som noen av partenes representant. For at meklingen skal kunne føre frem, er det viktig at partene også selv bidrar. Meklingsperioden hos Forbrukerrådet skal som hovedregel ikke overstige 90 dager.

Tilbakemelding på vår service

Vi er opptatt av å vite

  • hva du synes om den service du får av oss
  • hva du mener vi kan gjøre for å bedre vår service
Vårt kontaktskjema