Forside > Siste Nytt > Si ja til en giftfri forbrukerhverdag

Si ja til en giftfri forbrukerhverdag

30. september, 2015

Norge bør få på plass en egen kjemikaliehandlingsplan for å sikre forbrukerne en giftfriere hverdag etter mønster fra Danmark og Sverige. Våre to naboland har med sine handlingsplaner styrket forbrukerbeskyttelsen gjennom en rekke tiltak de senere årene.

Forbrukerrådet etterlyser en tilsvarende satsning fra norske myndigheters side og oppfordrer regjeringen til å sikre politisk flertall for en norsk handlingsplan.

En handlingsplan vil innebære:

• Økt tilsyn og kontroll med skadelige stoffer i produkter

• Økt innsats på forskning og kunnskap

• Betydelig mer press på EU for strengere regelverk

• Målrettet forbrukerinformasjon, blant annet til småbarnsforeldre

• Styrket bransjedialog for utfasing av skadelige stoffer

Barn spesielt sårbare

En rekke vitenskapelige studier peker i retning av at hormonforstyrrende stoffer kan gi helseskade. Spesielt sårbare er foster og små barn grunnet den raske utviklingen av organsystem.

Rapporten «State of the Science of Endcorine Disrupting Chemicals – 2012″, utarbeidet på vegne av WHO og FNs miljøprogram, peker på at hormonforstyrrende stoffer sannsynligvis bidrar til økningen i en rekke sykdommer som kreft, diabetes, ADHD og redusert forplantningsevne. En ny nordisk rapport dokumenterer også de store økonomiske kostnadene ved manglende regulering av stoffene.

Coctaileffekt

Fenomenet med at stoffer som er ”ufarlige” i små mengder, likevel kan ha skadelig effekt når de kombineres, kalles cocktaileffekter. Forskere ved Danmarks Tekniske Universitet konstaterer at samvirke mellom ulike kjemikalier er sterkt undervurdert og mener praksis for risikovurdering av kjemikalier må endres. Norske forskerne uttrykker også bekymring for at nordmenn ligger på verdenstoppen i antall miljøgifter i blodet.