Sjekk hvor langt du kan sykle eller gå

Publisert 9. oktober, 2015
Formålet med vår tjeneste er å vise hvor langt du kommer på sykkel eller til fots fra ditt startpunkt.

NB: Denne tjenesten ble sist oppdatert i 2015 og kan derfor romme feil

Bruk:

Start: Du velger startsted ved enten å godta forespørsel om å oppgi din lokasjon, klikke på ønsket startsted eller skrive stedsnavn/gatenavn du ønsker som utgangspunkt. Du kan også trekke startmarkøren til andre steder, bytte startadresse og zoome inn og ut i kartet hvis du vil.

Fart: Du kan velge mellom sakte, medium og raskt for sykkel, bysykkel og gange. Hva vi regner som sakte, medium og raskt framgår når du tar pekeren over tekstboksen. Det legges til tid for oppoverbakker, stier og kryss og trekkes fra tid for nedoverbakker. For elsykkel regnes 25 km i timen som utgangspunkt. I elsykkelkartet er det er batterikapasiteten, ikke farten som forandrer seg når du endrer mellom lav, medium og høy batteribistand.

Mål: Hvis du fyller ut sted/ gatenavn i mål-feltet, eller klikker i kartet, får du fram et forslag til rute. Du får opp hvor lang tid du må regne med å bruke, hvor lang ruta er i km og hvor mange høydemeter du må sykle opp i løpet av ruta (dette er akkumulert stigning,ikke forskjellen mellom høyde på start versus mål). I tillegg får du fram en høydeprofil for ruta. Neste gang du klikker i kartet, flytter målpunktet seg til punktet du klikker på. Du kan klikke bort informasjonsruta hvis den kommer i veien.

Tid: Tjenesten viser som utgangspunkt hvor langt du kommer i alle retninger. For sykkel, bysykkel og gange kan du velge mellom 5 – 60 minutter med den fargerike skalaen øverst til høyre.

Elsykkelens batterikapasitet: I elsykkelkartet er det ikke tid, men batteriets kapasitet du velger i skalaen øverst til høyre. Jo mer kapasitet motoren har, jo lengre kommer du deg med elsykkelen før du må lade. Hvis du selv bidrar mye i tillegg, kommer du deg lengre, enn hvis du bidrar lite.

Hvordan ruteforslaget velges: I hovedsak foreslås raskeste rute. Fordi oppoverbakker, skogstier og kryss gir tillagt ekstra tid, prioriteres ruter med færre kryss, godt veidekke og mindre stigning. Stamveier prioriteres ned og foreslås kun når det er eneste rute vi finner.

Bysykkel: I Oslo, Drammen og Trondheim er det bysykler. Hvis du trykker på bysykkel, får du opp bysykkelstativene i disse byene. Tjenesten beregner da din rekkevidde med kombinasjon av gange og sykkel.

Forbehold:

Fart og tidsbruk: Vi ønsker at «olabuksesyklisten» i medium form skal kunne  kjenne seg igjen i «medium». Syklisten som ikke er i så god form, har eldre utstyr eller har valgt å ha på stilletthæler den dagen, skal kunne kjenne seg igjen i «sakte». Er du i veldig god form, kan «raskt» være saktere enn det du sykler.

Kartdata: Kartgrunnlaget er i hovedsak bedre i byer enn på mindre steder, noe som gjør at tjenesten normalt vil fungere bedre i byer enn ellers i landet. Vi bruker Open Street Map sine kartdata sammen med Kartverkets terrengdata. Det gjelder også kinoer, teatre og museer. Hvis du oppdager feil og mangler i kartet, kan det skyldes mangler i Open Street Map sitt datagrunnlag. Hvis du vil melde inn feil/ mangler i kartgrunnlaget, gjør du slik: 1) Her kan du søke på stedet hvor problemet er. 2) Velg «legg inn en merknad på kartet» (nederst i høyremenyen). 3) Skriv og legg inn din merknad. Spesielt interesserte kan dessuten registrere seg som bruker og selv redigere kartdataene.

Husnummer: Hvis du ikke får opp ditt husnummer, kan du skrive inn gatenavn eller et stedsnavn i nabolaget og trekke startmarkøren til din adresse.

Teknisk: Tjenesten skal fungere på de vanligste typene og versjonene av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Brukere av eldre nettleserversjoner eller smarttelefoner som er flere år gamle, vil kunne ha tekniske problemer med tjenesten. Sikkerhetsinnstillinger i nettleseren din, kan også blokkere tjenesten.

Rutevalg: Det er rekkevidden, ikke selve rutevalget som er hovedhensikten med tjenesten. Derfor ligger det ikke inne flere valgmuligheter eller mer omfattende informasjon om rutevalget. Vi kan ikke garantere at dette er det beste rutevalget for deg på din strekning, men det skal være en mulighet. Hvis du vil ha innspill om andre ruter på samme strekning, kan du flytte start eller sluttpekeren litt, så kan det komme opp andre ruteforslag. Det kan være fornuftig å også benytte andre karttjenester, slik som Google Maps sykkelkart dersom rutevalg er ditt hovedformål. Der hvor kartgrunnlaget ikke oppgir annen mulighet enn for eksempel stamvei, oppgir vi dette i form av et varsel om at deler av strekningen kan være uegnet for syklister.

Sikkerhet: Denne tjenesten er beregnet for voksne. Dessverre er det i Norge pr. i dag ikke gode nok sykkelveier over alt i landet. For at man skal komme seg rundt på sykkel, må man i mange tilfeller sykle i samme felt som bilen. Mange strekninger er lite egnet for sykling, spesielt for barn. Fordi vi ikke kan garantere for gode sykkelveier og vet at skilting og tilrettelegging for syklister ofte er mangelfull, vil vi oppfordre til aktsomhet i trafikken som syklist. Vi anbefaler at barn ikke benytter rutene som kommer opp i Sykle dit med mindre voksne har vært med å vurdere sikkerheten.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kontakt Gro Mette Moen på gro.mette.moen@forbrukerradet.no.

Abonner på vårt nyhetsvarsel