Side

Videoseminar: OK å genteste barn?

25. februar, 2020

Foreldre ønsker som oftest sine barns beste. Kan en gentest være det stikk motsatte?

De vil legge til rette for best mulige vilkår for barna sine, gi dem muligheter og avverge farer. Noen kan se gentest som et verktøy å benytte i foreldrerollen. Den kan avsløre risiko for sykdommer og lidelser, og avdekke talenter og styrker. Men i tillegg kan det påføre barna dårligere helse, hvis de får vite om alvorlig sykdom de ikke kan gjøre noe med. Usikkerhet rundt resultatene kan gi falsk trygghet eller unødvendig angst. Det er også alvorlig at en gentest kan gjøre at barnas mest sensitive opplysninger kommer på avveie, blir videresolgt, og kan bli misbrukt.

10. desember 2019 arrangerte Forbrukerrådet et seminar på Litteraturhuset i Oslo sammen med Bioteknologirådet og Norsk forening for allmennmedisin. Her kan du se et opptak med disse deltakerne:

Anne Kjersti Befring | førsteamanuensis ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Åsa Gyberg Karlsson | medlem i Statens medicinsk-etiska råd i Sverige
Eirik Løkke | rådgiver i Civita
Stian Ødegaard Melcher | allmennlege, Volvat
Hilde Wisløff Nagell | rådgiver i Tankesmien Agenda
Ole Frithjof Norheim | leder i Bioteknologirådet
Torgeir Hoff Skavøy | nestleder i Norsk forening for allmennmedisin
Elisabeth Staksrud | professor i medievitenskap og leder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora
Sveinung Stensland | helsepolitisk talsperson for Høyre, medlem av Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget
Anne Kristin Vie | fagdirektør i Forbrukerrådet

Ordstyrer: Truls Petersen | seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Abonner på vårt nyhetsvarsel