Siste nytt

173 kommuner dropper å undersøke hvordan de eldre har det

6. februar, 2020

Fire av ti kommuner gjør ikke systematiske undersøkelser av hvordan eldre har det på sykehjem. Uholdbart, sier Forbrukerrådet, som mener det er på tide å sette krav til kommunene.

Tallene har Forbrukerrådet hentet fra Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) i regi av Statistisk sentralbyrå. Den ferskeste rapporteringen er fra 2018, og følger fylkes- og kommunestrukturen fra da. Kommunene svarte på om de hadde utført brukerundersøkelser på sykehjem i løpet av de tre siste årene.

Sjekk alle landets kommuner

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og er generelt opptatt av at kommunene skal huske på at de er til for innbyggerne som bor der.

– Skal du be om velgernes stemme ved neste valg, bør du ha lyttet til dem siden det forrige. Brukerundersøkelser kan gjøres av alle kommunale tjenester, og lar folk si hva de er fornøyde med, og hva som kunne vært annerledes.

Blyverket peker på at det styrker demokratiet at folk får si ifra ved flere anledninger enn i stemmeurnen hvert fjerde år. Dessuten ser hun det som et helt nødvendig verktøy for kommunene for å kunne levere kvalitet på tjenestene, som er så viktige i folks liv.

– For eksempel når du bor på sykehjem, er du fullstendig prisgitt kommunen. Det er kommunen som gir deg mat, stell og meningsfulle aktiviteter. Da er det uakseptabelt at hele fire av ti norske kommuner ikke spør de eldre om hvordan de har det gjennom brukerundersøkelser. For det er deres svar som viser om kommunen leverer godt nok.

Eldre dame og ansatt på sykehjem.Foto

Verst i nord

Forbrukerrådets oversikt viser at det står aller verst til i nord. Sammen med Hordaland og Aust-Agder havner de tre nordligste fylkene i den dårligste kategorien. I Finnmark har kun 11 prosent av kommunene utført brukerundersøkelser, og skiller seg særdeles dårlig ut. Hedmark er landets beste, der 91 prosent av kommunene har rapportert inn at de har brukerundersøkelser.

Vil pålegge kommunene å gjøre brukerundersøkelser

Blyverket opplyser at Forbrukerrådets undersøkelse fra sist sommer viste at nesten hver tredje pårørende har vært fortvilet over matserveringen.

– Det er én av flere ting de kunne ha funnet ut dersom de hadde spurt. 173 kommuner har sviktet sine sykehjemsbeboere ved ikke å gjøre det. Skal sykehjemmene lykkes, må de lytte til dem de er til for.

Forbrukerrådet mener derfor at helseminister Bent Høie må kreve at kommunene utfører jevnlige brukerundersøkelser, forteller forbrukerdirektøren.

– Altfor mange kommuner har demonstrert at de ikke gjør det frivillig. Alle eldre har rett til god omsorg, og da må det bli et absolutt krav å finne ut hvordan de har det ved systematiske undersøkelser.

Ber kommunene være åpne om egne resultater

– Å utføre brukerundersøkelser er første skritt på veien til kvalitet, sier Inger Lise Blyverket. Det neste er at de er åpne om resultatene. I en undersøkelse Forbrukerrådet gjorde sist høst, hadde bare tre av ti kommuner lagt dem ut på nettsidene sine.

– Se for deg småbarnsforeldre som skal velge barnehage til babyen de gruer seg til å sende ut i verden. Da vil de selvsagt vite mest mulig om barnehagene. Trives barna, blir foreldrene hørt, er det bra miljø der? Dette trenger folk å vite. En del kommuner gjør allerede brukerundersøkelser, og legger disse svarene åpent ut. Og åpenhet gir foreldrene grunn til å føle seg trygge, avslutter Blyverket.

Presse

Inger Lise Blyverket

Direktør i Forbrukerrådet

971 48 690

 
Pressefoto 
Abonner på vårt nyhetsvarsel