Forside > Siste Nytt > 3. runde i Høyesterett for Røeggen

3. runde i Høyesterett for Røeggen

23. november, 2012
Høyst uventet meldte Høyesterett i ettermiddag at Røeggen-saken skal behandles på nytt – med forsterket rett – i et såkalt storkammer. Det blir for 3. gang på kort tid.

– Dette er overraskende og ikke så lite dramatisk, men vi håper det tyder på et positivt resultat for Røeggen og bankkundene i Norge, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Storkammer med 11 dommere

– Vi ba opprinnelig  om at Høyesterett skulle settes med en forsterket rett – i et såkalt storkammer.

Forbrukerrådet er partshjelper for Ivar Petter Røeggen og bekoster rettssaken hans.

Det er domstollederen i saken som har besluttet at saken skal avgjøres av Høyesterett i storkammer, satt med 11 dommere.

Det er ventet at dette skjer så snart som mulig, men neppe før på nyåret.

Opp i Høyesterett for 3. gang

Røeggen-saken gikk for Høyesterett 23.-26. oktober i år – med en ekstra rettsdag 16. november – etter at den øverste domstolen innkalte partene på nytt for å få nærmere forklart om feil i bankens prospekter og andre forhold av betydning for saken.