Forside > Siste Nytt > 5000 Silver-kunder bør flytte pensjonspengene

5000 Silver-kunder bør flytte pensjonspengene

31. august, 2016
Kunder hos fripoliseselskapet Silver sitter med høy risiko for at pensjonspengene blir mindre verdt fra årsskiftet. Har du fripoliser med investeringsvalg, så bør du flytte pensjonspengene dine nå for å være på den sikre siden.
Eldre par diskuterer. Foto.

Foto: Colourbox.com

Pensjonsselskapet Silver oppfyller ikke alle krav fra myndighetene, men har fått leve på «lånt tid» frem til 31.12.2016. Fra den dagen er risikoen stor for at selskapet blir satt under offentlig administrasjon – altså konkurs. Da vil også pensjonsmidlene i selskapet nedskrives. Kundene risikerer å miste 30–50 prosent av pensjonen sin. Pensjonstap i denne størrelsesorden vil ramme tilliten til pensjonsmarkedet for lang tid fremover, men 5000 kunder har fortsatt en mulighet til å komme seg unna.

– Silvers problem er at de ikke evner å oppfylle forpliktelsene som ligger i fripolisenes avkastningsgaranti. Kunder som har fripoliser med garanti, er dessuten innelåst i selskapet frem til en eventuell konkurs. Ingen andre livsforsikringsselskaper vil nemlig overta forpliktelsene overfor disse kundene, sier fagdirektør for finans Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Han er selv en av dem som er rammet: Jensen har fripolise med garantert avkastning i Silver, og hadde pensjonskapitalbevis inntil i sommer.

Muligheter

Men Silver har også 5000 kunder som har fripoliser med investeringsvalg. Disse kundene kan fritt flytte til et annet livsforsikringsselskap og dermed unngå en fremtidig nedskriving av sine pensjonsmidler. Dette gjelder også for kunder med pensjonskapitalbevis.

Kundene likebehandles ved konkurs

Ved en konkurs ønsker Finansdepartementet at kundene likebehandles. Det betyr at kunder med fripoliser med investeringsvalg i en konkurs skal være med å dekke opp forpliktelsene knyttet til fripolisenes avkastningsgaranti.

Bør forlate Silver hvis du kan

Det synes relativt klart at kunder som har fripolise med investeringsvalg eller pensjonskapitalbevis, bør forlate Silver. Hvis man blir i selskapet, løper man risikoen for å tape vesentlige deler av pensjonen sin. Denne risikoen kan unngås. Pensjonseksperter Forbrukerrådet har snakket med, anslår mulig forestående tap til 30 prosent av pensjonen. Andre har ment 50 prosent.

– Er du i tvil om du er en av kundene som kan tape din pensjon, bør du kontakte Silver for å få det avklart, er rådet fra Jensen.

Tvangsflytting med lavere pensjon

Bakgrunnen for at Forbrukerrådet tar til orde for å forlate Silver, er Finansdepartements høring som ble sendt ut 19. august. Departementet foreslår lovendringer som gir administrasjonsstyret for et havarert livsforsikringsforetak mandat til å treffe flere grep for å gjøre det mulig å overføre kundene til et annet selskap. Det åpnes for å tvangskonvertere fripoliser med garanti til fripoliser med investeringsvalg, og det foreslås mandat til å nedsette forsikringsbeløpene, dersom det ikke er nok midler i konkursboet for å dekke kundenes krav.

Staten vil trolig ikke dekke tap

De fleste kundene i Silver har fripolise med garanti, og har ingen valg. De må bli inntil videre.

– Disse kundene bør ikke ha store forhåpninger om at staten vil dekke tapene deres. Det er flere hindre for at den kapitalsterke staten skal komme Silver og kundene til unnsetning. Norge har adoptert europeiske regler som hindrer bruk av skattebetalernes penger på finansforetak som står nær konkurs. Og Norge omfattes av felleseuropeiske krav til kapitaldekning, som skal sikre solide og bærekraftige finansforetak, sier fagdirektøren.

– Pensjonsfremtiden for Silverkundene kan bli blodig, og derfor bør kundene som kan rømme, også gjøre det, avslutter Jorge B. Jensen.