Forside > Siste Nytt > Å levere varene

Å levere varene

20. september, 2013
Årets valgkamp dreide seg ofte om enkeltsaker.

Som med statsbudsjett eller store nasjonale planer, dreier den offentlige debatten seg raskt om enkelte mindre saker. Det er vanskelig å lage seg et bilde av helheten.

En diskusjon om Nasjonal Transportplan handlet mer om bompengefinansiering av ny E39, enn om planen faktisk fyller transportbehovet for norske innbyggere de neste 10 årene. Det var sjelden noen som spurte om hvorvidt planen innfrir internasjonale miljøavtaler Norge har signert.

Aftenposten skrev i sommer at NAVs datasystemer hindrer et tiltak som kan få ned sykefraværet. Det å gi de som er friske nok til det, mulighet til å jobbe noen få dager i uka, fremfor å være borte fra jobb hele uka, har vist seg å senke sykefraværet. En arbeidsgruppe foreslo til og med at arbeidsgivere som ikke la til rette for økt bruk av slike graderte sykemeldinger, skulle straffes økonomisk. Tiltaket hindres ikke av mangel på midler eller av at lover og regler står i veien. Problemet er at større bruk av slike sykemeldinger vil kreve endringer i NAVs IKT-systemer.

Noen ganger kan vi lure på om offentlige virksomheter glemmer hva de er der for. NAV er der for å hjelpe folk tilbake i jobb. Datasystemene er der for å gjøre hverdagen enklere. Vi kan ikke tillate oss å la datasystemer stå i veien for å hjelpe folk. I det offentlige trengs det tydeligvis forenklinger og forbedringer på enkeltsaker, men også i et mye større perspektiv.

Den avtroppende regjeringen la i sommer frem dokumentet «Enkelt og greit», der det presenteres 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for oss. Noen av dem er iverksatt, andre er det mer usikkert når vi vil se resultatene av. Det er bra med forenklinger og forbedringer på enkelte saker. Det kreves nok likevel en mer gjennomgående vurdering, med en tyngre innsats fra de store publikumsrettede etatene, hvis innbyggerne skal oppleve vesentlige forbedringer. Her har den nye regjeringen en stor utfordring.