Forside > Siste Nytt > Actas siste sprell

Actas siste sprell

5. november, 2013
Kroken som myndighetene har satt på døra til Acta Asset Management skal ligge fast, sier Finansdepartementet i en fersk beslutning. Acta vil bli husket for sin masseproduksjon av eksotiske investeringsprodukter, som med stor aggressivitet ble solgt til småsparere, enker og pensjonister.

I 2012 vedtok Finanstilsynet å trekke tilbake selskapets tillatelse til å utøve normal finansiell rådgivning. Begrunnelsen var alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandelloven.

Vedtaket ble klaget inn av Acta til Finansdepartementet, men i oktober ble det altså klart at klagen ikke førte frem. Departementet stadfestet tilsynets vedtak. Dette tjener forbrukerne i Norge.

På klagetoppen

Acta Asset Management tilhører Agasti-familien. Agasti Holding er det som inntil nokså nylig var kjent som Acta-konsernet.

Det har vært mange vitnesbyrd i media fra kunder som har følt seg lurt av selskapene i Acta-konsernet. Og de har også kommet til syne i Finansklagenemnda. Her har Acta hatt en unik posisjon på klagetoppen, sett i forhold til antall kunder i selskapet.

Forbrukerrådet har reagert på hvordan Acta har råsolgt ugjennomtrengelige investeringsprodukter til forbrukere som egentlig ikke ønsket plassering i risiko – og  måten de ble solgt på. Metodene innebar i en periode salg via aldershjem, idrettslag og velforeninger.

Porteføljekonto var et produkt egnet for investorer som foretar endringer i porteføljen i løpet av året, ifølge Acta selv.

Likevel var det i 2012 over halvparten av 3914 kunder som ble solgt Porteføljekonto-produktet, som ikke hadde gjort noen eller bare én transaksjon. Bare 205 kunder hadde mer enn 10 transaksjoner. At selgere i Acta Asset Manangement også fikk belønning for hvor mye som ble overført til Porteføljekonto, satte kundene i en utsatt posisjon.

De ansatte ble med denne belønningen motivert til å lose så mange kunder som mulig inn i Porteføljekonto, selv om det ikke var i kundenes interesse. Og selgere av investeringsproduker er under moderne regulering pålagt å ivareta nettopp kundenes interesser – selv foran arbeidsgiveren.

Savnet av få

Finanstilsynets inngripen har også fått direkte betydning for forbrukere. I sommer kom første uttalelse fra Finansklagenemnda i en sak som gjaldt Porteføljekonto. Den aktuelle kunden hadde investert i eiendomsaksjeselskap som ikke lot seg omsette. Likevel ble kunden anbefalt produktet. Nemndas vurdering var at dette var brudd på god forretningsskikk. Og klageren ble stilt som om avtalen ikke var inngått.

Få vil savne Acta Asset Management. De ansatte er allerede flyttet over til Navigea, som er den ytre armen til Agasti.

Kundene er også flyttet. Og Porteføljekonto og måten de ble solgt på, ble altså Acta Asset Managements siste sprell.