Forside > Siste Nytt > Apple på egne veier

Apple på egne veier

25. mars, 2014
Internett som vi kjenner det, kan stå for fall.

Det er langt fra sikkert at dagens ordning, hvor all trafikk behandles likt, står seg. Skal vi tror ryktene, er det nå Apple som forsøker å skaffe seg prioritet inn til forbrukerne.

I Norge har vi utarbeidet retningslinjer som sier at ingen av internettleverandørene skal begrense eller blokkere trafikk på internettlinjen din. Du betaler for en gitt kapasitet, og det er opp til deg hva du ønsker å benytte den til.

Samtidig ser vi at likheten på nett er under press. De siste ukene har det vært mye oppstyr rundt Netflix’ avtaler med ulike internettleverandører og hvordan de kan sikre at overføringen får best mulig kvalitet.

Router. Foto.

Foto: Colourbox.com

Nå ser vi at Apple med sin strømmetjeneste forsøker mye av det samme. Men istedenfor å kjempe om plassen med andre tjenester på nett, ønsker de nå sin egen linje ved siden av bredbåndet. Her vil det i så fall være fritt frem og ingen annen trafikk å konkurrere med.

Rent teknisk bryter neppe verken Netflix’ avtale eller Apples ønsker med retningslinjene om at all trafikk skal behandles likt. Samtidig er dette en uthuling av prinsippet bak, når noen pengesterke tjenester blir garantert bedre kvalitet enn andre. Dette er verken bra for konkurransen eller utviklingen av nye tjenester.

EU behandler i disse dager hvilke regler som skal gjelde på nett. Mye ser bra ut, men vi er redd de nye utfordringene ikke blir adressert skikkelig. Dersom nye film- og videotjenester må konkurrere med tjenester som allerede har prioritert tilgang, så sier det seg selv at det skal mye til for å lykkes.

Vi håper norske politikere hiver seg rundt og gjør det de kan for at EUs telekom-pakke sikrer at vi fortsatt har et internett som er likt for alle. Skal enkelte tjenester legges utenfor det ordinære internettet, så må det være fordi disse har spesielle krav for å fungere eller til sikkerhet, slik som ulike helsetjenester. Internett er blitt det det er blitt på grunn av sin åpenhet og likestilling. Vi ser ingen grunn til å endre på det.