Forside > Siste Nytt > Asker kommune best i landet
Asker kommer best ut i Forbrukerrådets kommunetester. Testene viser at det er en klar sammenheng mellom folketall og hvor godt kommunene leverer.

Forbrukerrådet har testet landets kommuner en rekke ganger siden 2005, og tendensen er klar; større kommuner gjør det bedre enn de små.

Asker er en soleklar vinner, foran unntaket Vinje, som med sine 3700 innbyggere leverer gode resultater hvert år. Alle de 50 dårligste kommunene har under 10 000 innbyggere. Blant de 25 beste er det kun to kommuner med under 10 000 innbyggere.

                    Se resultatene for din kommune her                  

 

– Asker har forstått viktigheten av å jobbe systematisk med informasjon og service. Kommunen har hevdet seg i toppen uansett hva den er blitt testet på siden 2005, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Testvinner Asker kommune.Foto

Foto: Forbrukerrådet

– Samtidig er det også noen mindre kommuner som kommer godt ut, og som understreker at det er mulig å levere kvalitet, så lenge man har en kultur for å ta kontakten med innbyggerne på alvor.

Resultatene baserer seg på et vektet snitt av Forbrukerrådets tester i perioden 2005–2016. Kommunene har blitt målt på informasjon og service, og ikke kvalitet og innhold i selve tjenesten.

Still krav til kommunene

– Innbyggerne skal kunne forvente at kommunen leverer på så grunnleggende tjenester som de vi har testet, sier Randi Flesland.

– Dessverre har svært mange kommuner langt igjen før vi er fornøyd med den servicen og informasjonen de gir.

Dette kjennetegner kommunene som lykkes

Forbrukerrådet har tidligere sett på hva som kjennetegner kommuner som lykkes. Her er det mye som bør være til inspirasjon for andre kommuner.

Gjennomgående viser disse at de har en bevisst holdning til hvordan de kan levere god service. Denne holdningen er gjerne forankret i hele organisasjonen, ikke minst i ledelsen.

Kommunene har også fokus på tilgjengelighet, og tilbyr gjerne «en dør inn», for eksempel med servicetorg eller «åpent rådhus». Tankegangen går også igjen i kommunens digitale satsing.

Les mer om hvordan testene er gjennomført

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker