Forside > Siste Nytt > Bankene må selv bekoste nye «Røeggen-saker»
David vant igjen over Goliat etter tidenes bankkamp: I en enstemmig og knusende avgjørelse sier Høyesterett i dag at DNB må betale Ivar Petter Røeggen tilbake alt det han tapte på sin investering. Forbrukerrådet jubler.

Dette ble vedtatt i dag, da Stortinget gjorde en endring i finansieringsvirksomhetsloven.

Vedtaket er en seier for bankkundene – etter et forslag fra Forbrukerrådets direktør Randi Flesland i Finanskriseutvalget.

– Vedtaket betyr at uttalelser fra Finansklagenemnda i favør av forbruker får større slagkraft, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Kostbare rettssaker

– Det er i dag også uheldig at kunden har risikert å måtte betale regningen når banken har anket, sier Jensen.

For mens behandlingen av en sak i Finansklagenemnda er gratis for forbrukerne, kan en sak for domstolene bli veldig dyr. Den som tapte i retten måtte normalt dekke motpartens saksomkostninger, som for eksempel utgifter til advokat.

Et eksempel på en lang og kostbar prosess mellom bank og kunde, er Røeggen-saken.

Vedtaket betyr også at det kan bestemmes i forskrift at et finansforetak skal være tilsluttet en klagenemnd.

Finansdepartementet bestemmer når nyordningen skal tre i kraft og hva som må til av overgangsordninger.