Forside > Siste Nytt > Bankene skal granskes

Bankene skal granskes

13. mars, 2014
Konkurransetilsynet skal nå granske konkurransen i det norske bankmarkedet. Det er en nyhet Forbrukerrådet mottar med glede.

– Forbrukerrådet er opptatt av sunn konkurranse – og det er for få kunder som bytter bank, sier direktør Randi Flesland.

– VI har tatt initiativ til dette og lenge ønsket en uavhengig, overordnet analyse av hvilke barrierer det er for kunder som vil bytte bank.

Kundene tar kostnadene

Konkurransetilsynet peker i en pressemelding i dag på at bankenes utlånsmargin har økt betydelig de siste årene – og at det kan bety at kundene tar en stor andel av kostnadene forbundet med høyere kapitalkrav.

Bankene valgte å sette opp rentene og begrunner det med de nye kravene til kapitaldekning – men presenterer samtidig gylne tall i resultatrapportene.

Mann skriver på papirer. Foto.

Foto: Colourbox.com

– Bankene låner selv penger inn billig – de tilbyr en lav innskuddsrente, og selger dyrt ved å ta høye marginer på utlånsrentene, sier Flesland.

Rentemarginen her skutt i været de siste to årene:

DNB alene tjente netto 12,6 milliarder kroner i form av renteinntekter fra personkundene i fjor.

Men bare 5 prosent av norske bankkunder bytter bank – flytter lønnskontoen – hvert år.

Ny gjennomgang påkrevet

Forbrukerrådet har lenge bedt om en gransking av konkurranseforholdene i bankmarkedet – og har bl. a. pekt på at:

  • Det er vesentlig markedskonsentrasjon på konsernnivå i bankene
  • Nær halvparten av bankkundene er med i fordelsprogrammer, og slike programmer kan hindre kunder i å bytte bank
  • Klimaet for en helhetlig gjennomgang av konkurransesituasjonen i bankenes personmarkeder er endret siden Konkurransetilsynet gjorde sin vurdering for over ti år siden. Den teknologiske utviklingen, med nye betjeningsløsninger, har skapt en ny situasjon. Dette vil også ha betydning for gyldigheten av konklusjonene man kom til 2003.
  • Dette gjelder f eks muligheten for å ta med seg personlige bankkontonumre når man bytter bank.
  • Det nordiske bankmarkedet har vært preget av etableringer, fusjoner og oppkjøp på tvers av landegrensene.