Forside > Siste Nytt > Bankenes lykkehjul

Bankenes lykkehjul

20. oktober, 2015
Tenk deg at du kjøper 16 ulike tommestokker, og at disse viser helt forskjellig lengde på ett og samme mål – med svar som avviker med over 60 prosent. Man mister selvsagt troen på slike instrument.

Det er, i prinsippet, det som skjedde da vi i Forbrukerrådet testet 16 ulike pensjonskalkulatorer som ligger åpent tilgjengelig på nettet.

De fremsto som de reneste lykkehjul – mer digre sjansespill enn nyttige verktøy.

Oppgitt kvinne fremfor PC.foto.

Foto: Colourbox.com

Utredningsmiljøet i Forbrukerrådet har identifisert ca. 40 beregningsverktøy på nettet som har til hensikt å tallfeste hva forbrukere kan forvente seg i pensjon. Vi testet 10 case på 16 av disse verktøyene.  I testperioden og etter at vi publiserte våre funn, har noen av kalkulatorene blitt lagt ned. Om det, tenker vi – greit nok, det er ingen krise.

For det finnes gode beregningsverktøy tilgjengelig.

Du vil kjenne dem igjen ved at de krever innlogging. Med innlogging åpner du for bruk av presise registerdata som behandles i henhold til forsvarlig personvern (så langt vi evner å se).

Nøyaktige verktøy finnes

På pensjonssidene til NAV finner du den fremste av pensjonskalkulatorene. Det er denne som er mest kjent, og som høster størst tillit, ifølge våre spørreundersøkelser. Også ekte, uavhengige finansielle rådgivere trekker frem denne kalkulatoren. Fra sidene på NAV kan du modellere for ulike pensjonsscenarier og direkte sette i gang konkrete søknadsprosesser.

Også Norsk Pensjon har lagt ned verdifull innsats i å utvikle en pensjonskalkulator, og samarbeider med både NAV og pensjonstilbydere for å gi forbrukere gode, nøyaktige beregningsverktøy.

Vi har ikke testet bank og forsikringsselskapenes kalkulatorer, som krever innlogging.

I våre spørreundersøkelser oppgir så mange som 40 prosent at de har benyttet seg av pensjonskalkulatorer, men her skiller vi ikke mellom åpent tilgjengelige beregningsverktøy og de som krever innlogging.

Vårt råd til forbrukere er å benytte innloggingsløsningen fra NAV. Du har jo allerede betalt for den gjennom skattesystemet, så hvorfor ikke ta den i bruk?