Forside > Siste Nytt > Bankinnskudd under press

Bankinnskudd under press

25. november, 2013
Garantien som dekker våre bankinnskudd opp til 2 millioner kroner, har lenge vært under press fra EUs regelverk. Den skal reduseres til 100 000 euro.

Dette skjer ikke fordi våre folkevalgte har ønsket å svekke garantien, men fordi byråkratene i EU-kommisjonen ønsker å lage uniforme regler på dette området.

Forslaget ble ferdigbehandlet tidlig i oktober 2013 og innfører en bestemmelse som sikrer alle europeiske land garantier for bankinnskudd opptil 100 000
euro.

Det tilsvarer i dag 867 000 kroner. Norske bankkunder vil først merke overgangen i 2018.

Quick fix for bankkundene

For forbrukere i land som ikke har noen som helst innskuddsgaranti, vil de nye reglene være et fremskritt. Men for norske bankkunder er det ikke nødvendigvis noen velsignelse. Men vi vil frem til 2018 kunne beholde vår ordning som sikrer 2 millioner kroner på sparekonto. Etter dette bør norske bankkunder med innskudd over 100 000 euro tilpasse seg. Det gjøres rimelig enkelt, ved å dele innskuddet mellom flere forskjellige banker. For det garanterte beløpet gjelder for hver bank du er kunde av.

Det finnes altså en quick fix.

Sigbjørn Johnsen sto på

Våre myndigheter skal ha ros for at de har jobbet for å opprettholde den norske ordningen. Og de vant også frem i EU-parlamentet, hvor politikerne tilpasset forslaget til de norske interessene. Men i sluttforhandlingene, hvor parlamentet bare er en av tre forhandlingspartnere, var det ikke nok politisk tyngde til å gi den norske ordningen varig vern.

Finansminister Johnsen gjorde vår garanti på bankinnskudd til sitt personlige forbrukerbeskyttende tiltak. Finansminister Jensen har fulgt opp, selv etter at slaget syntes tapt.

For det har vært vesentlig motstand mot at Norge skulle kunne opprettholde sin nasjonale bestemmelse. Også fra landene nærmest oss. Motstanderne frykter at dersom deres nasjonale banker skulle gå om kull, så vil deres innskytere eksportere sparemidlene sine til Norge, og etterlate senderlandet i tørke for penger.

Frykter pengetørke

Motstanderne viser til hva som skjedde under finanskrisen i 2008, da irske politikere stilte garantier for absolutt alle innskudd i irske banker. Resultatet ble at britiske innskytere sendte pengene sine over Irskesjøen, og etterlot Storbritannia i en pengetørke.

I Finansdepartementet i Norge har man aldri sett på dette som noe veldig godt argument. Der har man pekt på at de britiske innskyterne som i 2008 sendte innskuddene ut av landet, gjorde det fra et land som ikke ga noen garanti for innskuddene. Det har også vært argumentert for at den norske ordningen ikke har lenset penger fra for eksempel bankene i Sverige, hvor garantien har vært lavere enn i Norge siden 1996.

Lurer du på om ditt innskudd er dekket av norske eller av andre regler? Du finner opplysninger om bankinnskudd-garantier på Finansportalen.no.