Siste nytt

Ber byråden til møte om søppelkaoset

26. januar, 2017

Forbrukerrådet mener mange av innbyggerne har krav på prisavslag etter søppelkaoset i hovedstanden. Nå ber vi ansvarlig byråd om møte for å diskutere løsninger.

Søppelkaoset i Oslo har ført til hodebry for innbyggerne, og det er fortsatt store problemer med henting av avfall flere steder i hovedstaden. Rundt 30 000 klager på renovasjonstjenestene har blitt registrert, men krav om prisavslag har så langt blitt avslått.

— For de innbyggerne det rammer, oppleves situasjonen som uholdbar. Etter Forbrukerrådets mening bør disse gis en økonomisk kompensasjon for påførte ulemper i form av et prisavslag og eventuelt også erstatning, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet Anne Kristin Vie.

Anne Kristin Vie.Foto

Må kompenseres

Forbrukerrådet mener at mange av innbyggerne som har blitt påført store ulemper på grunn av manglende henting av avfall over så lang tid, har rett på prisavslag fra kommunen.

— Innbyggerne i kommunen kan ikke være forpliktet til å betale fullt ut for en tjeneste de ikke mottar, eller som er svært mangelfull, sier Vie.

I praksis innebærer det at avfallsgebyret må reduseres eller bortfalle for dem som rammes i henhold til en konkret vurdering for den perioden avfallet ikke blir hentet.

Forbrukerrådet får støtte

Kommunen har tidligere avvist krav om prisavslag ved å vise til at renovasjonstjenester er en lovregulert offentlig tjeneste som beregnes etter selvkostprinsippet, og at det ikke eksisterer hjemler i lovverket for innvilgelse av prisavslag.

— Forbrukerrådet har innhentet en juridisk vurdering fra professor Hans Fredrik Marthinussen ved Det juridiske fakultet i Bergen. Han konkluderer med at så store mangler som har forekommet i forbindelse med utføring av renovasjonstjenester i Oslo kommune kan lede til prisavslag for husholdningene, forteller Vie.

Som begrunnelse viser han til forurensningslovens forarbeider der det slås fast at begrepet «avgift» ble byttet ut med «gebyr» nettopp for å «få klart fram at en ikke står overfor en avgift med beskatningsformål, men betaling for en tjeneste.» I tillegg mener han det er grunn til å trekke paralleller til levering av vann, som regnes som en vare i forbrukerkjøpsloven og der mangelsinnsigelser derfor vil kunne fremmes.

Forbrukerrådet har sendt brev til byråden hvor vi oppfordrer til å revurdere standpunktet om ikke å gi prisavslag til innbyggerne som i sterk grad er rammet av kommunens mangelfulle henting av avfall. Vi ber også om møte med ansvarlig byråd for å diskutere saken.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Ekstern vurdering

20170130 Vurdering prisavslag mangelfull renovasjon
Brevet er signert professor Hans Fredrik Marthinussen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Abonner på vårt nyhetsvarsel