Forside > Siste Nytt > Ber DSB vurdere kakaosak på nytt

Ber DSB vurdere kakaosak på nytt

3. februar, 2014
Høsten 2013 skadet tre gutter synet da de forsøkte å åpne en selvoppvarmende kakaoboks. Forbrukerrådet er uenig i DSBs konklusjon om brukerfeil, og ber direktoratet ta saken opp på nytt.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) konkluderte med at kakaoboksen «Hot booster» var merket med bruksanvisning, og at ulykken skjedde fordi denne ikke ble fulgt. Forbrukerrådet er uenig i direktoratets vurdering.

– Når bruk av produktet kan få slike følger, burde dette komme tydelig frem. Vi stiller oss undrende til at direktoratet ikke har lagt tyngre vekt på dette i vurderingen, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Manglende faremerking

Forbrukerrådet peker på at når man skal vurdere om et produkt har mangel etter produktansvarsloven, skal man ta med hvordan dette markedsføres og hvordan det forventes brukt.

– Så lenge produktet ikke er forsvarlig merket, er det ingen grunn til å tro at dette produktet er farligere enn lignende produkter. Det er også viktig å ha med seg at «Hot booster» også er rettet mot barn, sier Gunstein Instefjord.

Ber om ny vurdering

Forbrukerrådet oppfordrer nå DSB om å foreta en ny vurdering av produktet.

– Vi kan ikke se at barna i denne saken har opptrådt på annen måte enn det som må tas høyde for. Å få DSB til å se på saken på ny, vil være av stor betydning for de berørte familiene og norske forbrukere, sier Gunstein Instefjord.

Brev til DSB ang Hot Booster