Forside > Siste Nytt > Bevar Husleietvistutvalget!

Bevar Husleietvistutvalget!

6. september, 2013
Husleietvistutvalget (HTU) betyr en rask, rimelig og kompetent behandling av konflikter om leie av bolig. Men ordningen risikerer å bli lagt ned.

Det ville være trist.

Regjeringen har videreført ordningen med Husleietvistutvalg i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Denne type tvister har før etableringen av HTU gått til Forliksrådene. Husleietvistutvalget er en spesialnemnd som etter vår mening gir leietageren og utleier godt rettsvern. Og de som sitter i nemnda utvikler seg til å bli eksperter på området.

Under press fra ny regjering

FrP og Høyre  har flere ganger  foreslått å legge ned ordningen i Oslo og Akershus – og var imot utvidelsen av den. De mener ordningen er for dyr, fordi kostnaden pr. sak er meget høy, og gebyrene ikke dekker kostnadene. Partiene har derfor ønsket å legge den ned.

Forslaget ble sist fremmet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013.

Forbrukerrådet mottar hvert år flere tusen henvendelser om husleietvister. De gjelder oppsigelse og oppsigelsestid, mangler ved boligen, størrelsen på husleien, depositum, erstatningskrav og partens plikter i leieperioden. Slike tvister faller imidlertid utenfor Forbrukerrådets lovpålagte områder for mekling og tvisteløsning, slik at det er vanskelig for oss å følge opp alle henvendelsene.

Bør bli permanent

Forbrukerrådet ser derfor at det fortsatt er et stort behov for et enkelt tvisteløsningsorgan. Vi mener det er uheldig om denne type tvister blir henvist til domstolene. Forbrukerrådets erfaring med ordningen er udelt positiv, og vi ønsker at Husleietvistutvalget forblir permanent, med flere utvalg rundt om i landet.

Vi har derfor  også en rekke ganger tidligere, både muntlig og skriftlig, fremholdt dette overfor regjeringen.

Positive brukere

En evaluering av ordningen i Oslo og Akershus har tidligere vist at brukerne er positive til utvalgets evne til å bistå i leietvister.

Fordelene med Husleietvistutvalget er at det er både raskere og rimeligere for partene enn ordinær rettsbehandling. Det bidrar til færre tvister i domstolsapparatet og dermed bedre kapasitet til å behandle andre og viktigere saker. Og kun noen ganske få saker har gått videre til tingretten etter at avgjørelse er fattet i utvalget.

Ordningen bidrar også på en utmerket måte til å sikre rask og betryggende konfliktløsning . Samfunnsøkonomisk mener vi også at ordningen er et langt bedre alternativ enn å kjøre sakene inn for rettsapparatet