Forside > Siste Nytt > Bråbrems på sykkel

Bråbrems på sykkel

14. mai, 2014
Regjeringen låste sykkelen inn i boden for sommeren da den la frem revidert nasjonalbudsjett i dag.

Vi forventer at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har tatt vare på nøkkelen, og at han kommer tilbake med en skikkelig sykkelsatsing når neste års statsbudsjett legges frem til høsten.

Sykkel er knapt nevnt i «revidert» som ble lagt frem i dag. Det er overraskende, siden Stortinget ba regjeringen om å etablere en belønningsordning for gang- og sykkelveger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014. Venstres Abid Raja garanterte for at ordningen og midler skulle komme til sommeren. Det skjedde ikke. I stedet er saken utsatt til høsten. Det betyr enten at regjeringen ikke holder det den lover, eller at den fortsatt jobber iherdig med en sykkelsatsing som er på trappene, og som virkelig kommer til å monne. Vi velger å tro det siste.

Etterlyser sykkelløft

Forventningene er store til en varslet belønningsordning for gang- og sykkelveier. En oversikt fra Vegdirektoratet viser at er behov for 400 km sykkelvei på statens veinett, og minst det tilsvarende på kommunenes og fylkenes andel av veinettet. Over statsbudsjettet for i år ble det lagt opp til ynkelige to kilometer sykkelvei på statens del av veinettet i byer og tettsteder.

Flere og bedre sykkelveier er nøkkelen til å få flere til å sykle mer. Det holder ikke at politikere i alle partier snakker fint om at trafikkveksten må tas på kollektiv, sykkel og gange. Med så lave bevilgninger som vi har sett hittil, blir det lite annet enn tomt prat. Nå er det på tide at sykkelen løftes ut fra festtalene, over i budsjettene og inn i nabolagene. Det krever politikere som trår til og tør å prioritere sykkelen.

Sykkelparkering.Foto.

Foto: Colourbox.com

Sommerjobb

Regjeringen røper at strekninger som skal få penger, må være ferdig regulert, og at steder med vedtatte planer for sammenhengende sykkelveinett, prioriteres. Så nå har kommunene sommerjobb.

Så Ketil Solvik-Olsen, hvis det er slik som vi velger å tro, er du unnskyldt. Men husk at vi forventer at den kommende belønningsordningen for gang- og sykkelvei blir et kraftig sykkeltråkk i riktig retning. Vi forventer å se et skikkelig spleiselag mellom staten, fylker og kommuner som får fart i sykkelveiutbyggingen.