Digital

Bredbånd til bygda!

8. april, 2019

Tusenvis av Telenorkunder satte kaffen i vrangstrupen da selskapet nylig varslet at det er fare for at internettlinjen forsvinner. For nettilkoplingen er så integrert i livene våre, at det er vanskelig å se for seg hvordan vi skal fungere uten.

Av forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket

Ironisk nok lanserte Telenor fra en scene i Trondheim at byen ville bli en av de første europeiske storbyene med 5G-nett, samtidig som selskapet gav beskjed om at de ikke lenger vil vedlikeholde kobbernettet til 80.000 kunder i utkantstrøkene.

Det er ikke vanskelig å skjønne at Telenor-kundene føler seg sveket når det ikke finnes gode alternativer. Men når politikere kaller selskapet inn på teppet, er det verdt å minne om at det er myndighetene som har lagt ansvaret for utbyggingen på kommersielle aktører. Dette holder ikke hvis hele landet skal med.

Ledninger i en åker.Foto.

Vi trenger et taktskifte i utbyggingen, og spesielt i grisgrendte strøk hvor leverandørene ikke ser seg tjent med å grave grøfter og legge kabler. Tiden er rett og slett overmoden for at bredbånd får samme status som vei, strøm og ikke minst fasttelefonen. Det innebærer at politiske myndigheter ikke overlater til private aktører å sørge for at landet er koplet på nett.

Et tilkoplet Norge trenger god dekning med høy hastighet over hele landet. Regjeringen har en klar ambisjon om at 90 prosent skal ha høyhastighetsbredbånd innen 2020. Men hvordan vi når de ti siste prosentene er fortsatt uvisst.

Heldigvis er det lys i enden av tunnelen. EU vedtok et regelverk på tampen av 2018 som åpner opp for leveringsplikt på bredbånd. Norge har to år på å implementere, men dette er en lang ventetid for de som har mistet internettilgangen, eller ikke har tilgang på tilstrekkelig hastighet. En innføring av regelverket er også betinget av at politikerne faktisk er villige til å harmonisere regelverket mellom Norge og EU.

Uavhengig av det bør regjeringen se på tiltak som kan fremme utbygging, øke støtteordninger og utarbeide en plan med forpliktende deknings- og hastighetsmål. Politikerne i kommunene må også være seg sitt ansvar bevisst og legge til rette for rask og kostnadseffektiv utbygging.

For det er ikke noe tvil om det vil bli mindre attraktivt å bo og drive næringsvirksomhet i områder som ikke har tilgang på bredbånd. Det vil skape digitale A- og B-lag, fraflytting og gå utover lokalt næringsliv, skolegang og innbyggernes velferdstjenester.

Innlegget ble publisert i Nationen 8. april 2019

Abonner på vårt nyhetsvarsel