Forside > Siste Nytt > Dårlig kunnskap om egne rettigheter kan få folk til å gi fra seg penger

Dårlig kunnskap om egne rettigheter kan få folk til å gi fra seg penger

3. mars, 2016
En regning er aldri morsom å få, men som oftest vet du godt hvorfor du må betale. Dessverre er det ikke alltid slik. En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort, viser at bortimot tre av ti nordmenn de siste tre årene har fått en regning de var uenig i.

— Det er viktig å kjenne til rettighetene sine. Dårlig kunnskap kan føre til at folk betaler regninger som de ellers ikke ville ha betalt, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

— Det er svært uheldig at dårlig kunnskap kan føre til at penger kommer på avveier, legger hun til. Det er vanskelig å få tilbake pengene, og det betyr at det åpner seg en mulighet for å lure penger fra folk som ikke vet sitt eget beste.

Mann ser på regninger. Foto.

Foto: Ole Walter Jacobsen

Nesten  én av fire mener selger ikke trenger bevis eller avtale

Hvem har ansvaret for at regningen er riktig? På spørsmålet om den som sender en regning til deg må ha beviser for at du skal betale, svarte 15 prosent at de ikke visste det, og ni prosent at man ikke trengte å ha noen beviser:

— Altfor mange er usikre på rettighetene sine.  Den som krever penger av deg, må kunne vise til at han eller hun har en avtale med deg, eller noe annet som forplikter. Du trenger ikke å bevise at du ikke skal betale. Det er det viktig å være klar over når en regning kommer, sier Randi Flesland.

Her finner du råd når en ukjent regning dukker opp.

Halvparten tror at en betalingsanmerkning er permanent

Nordmenn ønsker et godt forhold til banken. Har du betalingsanmerkninger, kan det bety at du ikke får lån. I undersøkelsen mente halvparten at de fikk en varig betalingsanmerkning, hvis de ikke betalte et inkassokrav. Kun 34 prosent visste at det ikke stemmer.

— Vi vet at folk blir redde når de får et inkassovarsel, fordi det kan føre til en betalingsanmerkning. At de ikke vet at anmerkningen bare varer i fire år, kan få folk til å betale noe de ikke behøver, sier direktøren.

Slik får du fjernet betalingsanmerkninger.

En av tre vet ikke at inkasso stopper når du klager

Undersøkelsen viser at færre enn én av fire vet at inkassoprosessen stopper når de klager. Etter loven skal inkassosaken stoppes og gå til forliksrådet for en løsning.

— Det er veldig uheldig at folk ikke kjenner til at en inkassosak skal stoppes når man er uenig i kravet og klager. Det – sammen med frykten for betalingsanmerkninger – fører til at folk føler seg truet til å betale penger som selger ikke har rett på, påpeker Randi Flesland.

Klaging løser saken

Er du uenig i en regning, så skriv en e-post til selger, og spar på en kopi. Vis til at du har klaget til selger og send en kopi av klagen til inkassobyrået, dersom du får et brev fra et inkassobyrå om samme beløpet.

— Undersøkelsen viser også at det lønner seg å klage. For de aller fleste som klaget, løste saken seg etter at de tok kontakt med selger. Gjør den ikke det, kan vi mekle i saken, sier direktøren.

På forbrukerrådet.no finner du klagehjelp.

Kunnskap om inkasso i fokus på Forbrukerdagen

Forbrukerrådet vil ha en landsomfattende aksjon på Forbrukerdagen 15. mars for å gjøre folk trygge på regning- og inkassorettighetene. Du vil møte oss på gater og plasser rundt om i landet, hvor vi vil dele ut brosjyrer med lenke til rettighetsinformasjon. Vi svarer også på spørsmål om det er noe man lurer på som gjelder inkasso eller regninger.

Ønsker mer ansvar for inkassoselskapene

I dag er det ikke noe krav til at inkassobyråene sjekker om det er grunnlag for regningene de krever inn.

— Vi ønsker at inkassobyrået tar mer ansvar. Vi vil derfor be om at inkassolovens generalklausul om hva som er god inkassoskikk gås igjennom, slik at det blir et krav at inkassobyråene sjekker at regningen er riktig før de sender den til forbrukerne. I vår digitale tidsalder burde det være enkelt å lage tekniske løsninger for dette, avslutter direktør Randi Flesland.

Om tallene

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes kunnskap om inkasso, samt deres erfaring med og opplevelse av uberettigede regninger og påfølgende inkasso.

Undersøkelsen er gjennomført i Norstats respondentpanel i perioden 5.–12. februar. Resultatet er veid på kjønn, alder og geografi. Det ble gjort 1001 intervjuer med folk over 18 år.

Rapport om inkassokunnskap i befolkningen 2015