Siste nytt

Det kan koste å angre på privatskolevalget

11. september, 2018

Å velge utdannelse er en svært viktig avgjørelse, og noen ganger skjønner du raskt at dette er feil for deg.

Trist.Student.Foto

– Det er lov å angre seg, men det kan koste. Er du tidlig ute, må du betale et gebyr på noen tusen. Angrer du senere, kan du måtte betale opptil ett semester i skolepenger, kan fungerende leder for forbrukerdialog Thomas Iversen  fortelle.

Her er våre skoleråd.

Sjekk hva som står i avtalen

Hvis utdanningsløpet ikke lar seg gjennomføre som planlagt, er det viktig å ha en avtale man kan tre ut av, og som gir deg skolepengene tilbake.

– Hvilke avbestillingsregler som gjelder, skal komme klart frem før avtalen inngås. Det skal også fremgå hvor mye skoletilbudet koster, hvilke ekstrautgifter du kan regne med, og om det er gebyrer for å ombestemme deg ved å takke ja, sier Iversen.

Du er beskyttet mot urettferdige vilkår

Både alder og manglende erfaring gjør ferske studenter ekstra sårbare. Derfor kan avtaler med urimelige vilkår settes til side.

– I fjor opplevde vi at flere studenter hadde problemer med privatskolekontrakter med helt urimelige oppsigelsesvilkår. Noen gikk til og med rettens vei for å komme ut av dårlige kontrakter, sier Iversen.

Forbrukertilsynet har laget en veileder for privatskolene, som legger føringer for hvor langt skolene kan gå i avtalene sine. Den sier at avbestilling før skolestart kan utløse et administrasjonsgebyr fra 1000 til 3000 kroner, mens oppsigelse etter skolestart maksimalt skal medføre betaling av skolepenger inneværende semester. Hvis du rammes av sykdom, ulykke eller liknende, anbefaler tilsynet at du skal kunne gå fra kontrakten, og kun betale for mottatt undervisning.

– Ikke skriv under på noe du ikke skjønner, det kan bli både skuffende og kostbart, påpeker Iversen.

Du kan klage inn urimelige kontraktsvilkår til Forbrukertilsynet.

Vi kan hjelpe deg hvis du er misfornøyd med skolen

Er du misfornøyd med skoletilbudet, bør du ta dette opp med læreren eller skolens administrasjon så snart som mulig.

Forbered klagen din ved å føre en logg over det du er misfornøyd med. For eksempel mangel på undervisning, tilgang til læremateriell, praksisplass eller veiledning. Registrer også når og med hvem du tok opp problemet.

–Send en skriftlig klage til skolen. Vi har forslag til klagebrev på forbrukerrådet.no, og vi kan mekle mellom deg og skolen om du ikke kommer noen vei, avslutter Thomas Iversen.

Her er klagebrev for å klage på skolen.

Tips til en problemfri skolestart

  • Velg skole etter interesse og talent
  • Les studieprogrammet nøye før du velger
  • Ikke signer før du forstår vilkårene
  • Angrer du deg, så må du være rask
Thomas Iversen.Foto

Thomas Iversen

Seniorrådgiver/forbrukerjurist

Abonner på vårt nyhetsvarsel