Forside > Siste Nytt > Din stemme teller, eller?

Din stemme teller, eller?

26. september, 2013
Flere hundre forhåndsstemmer til stortingsvalget ble forkastet, blant annet fordi Posten ikke klarte å levere i tide.

Det er uholdbart at ikke stemmer telles fordi systemene vi bruker ikke er gode nok. Dessverre er det ikke første gang det skjer. Nå må politikerne ta grep, for dette kan ikke skje igjen.

I Tana ble ikke forhåndsstemmer fra Hamar, Bergen, Vadsø, Tromsø og Sør-Varanger talt opp. I Hordaland ble i underkant av 200 forhåndsstemmer aldri talt opp, og lignende eksempler finnes over hele landet.

NRK har ringt 60 norske kommuner, og fått informasjon om at omtrent 500 forhåndsstemmer ble forkastet, fordi de kom for sent frem til mottakerkommunen. Avdelingslederen i Kommunal – og regionaldepartementet har bekreftet at over 400 stemmer ikke ble levert i tide, men NRKs undersøkelse viser at tallet nok er langt høyere.

Den norske Helsingforskomité karakteriserer systemet rundt forhåndsstemming som altfor dårlig. Helsingforskomiteen organiserte 34 valgobservatører, og mener problemet er så alvorlig at det grenser til at valgresultatet kan annulleres.

Forkasting av stemmer har forhåpentligvis ikke påvirket årets valg i stor grad, men i et jevnere valg kunne det blitt avgjørende. Om lag 1600 stemmer avgjorde at SV kom over sperregrensen. Hvem som styrer landet de neste fire årene, kunne altså i realiteten blitt avgjort av noen hundre stemmer. Da kan vi ikke godta at stemmer forkastes på grunn av surr.

Mange velger å forhåndsstemme fordi de ikke er i hjemkommunen sin på valgdagen. Andre forhåndsstemmer i egen kommune, rett og slett fordi det passer bedre. Mange nordmenn bosatt i utlandet stemmer ved sin ambassade. Når folk bruker stemmeretten sin, så skal de høres, samme hvor de stemmer. At stemmer forkastes fordi de ikke sendes i tide er en alvorlig systemfeil. Byråkratiet vinner over demokratiet. Sånn skal det ikke være.

Hva bør gjøres for å unngå dette i fremtiden?

Den enkleste løsningen er å stenge forhåndsstemmingen tidligere, slik at vi er sikre på at stemmene kommer frem innen fristen for opptelling. Dette kan gjøre at velgere ikke får med seg slutten av valgkampen, men stemmen vil med sikkerhet telles.

En annen løsning er å sende stemmene med spesialforsendelse, og ikke med ordinær postgang, som åpenbart går for sent. Når ordinær postgang ikke klarer å levere i tide, bør vi kunne bruke andre forsendelsesmåter, som for eksempel bud. Det er også et spørsmål om stemmer fra andre land kan telles ved ambassadene, og resultatet kommuniseres til hjemkommunene.

Uansett kan ikke dette gjenta seg. Å ikke telle stemmer som er avlagt i tide, bryter med grunnleggende demokratiske prinsipp. Din stemme skal telle.