Forside > Siste Nytt > Drømmen om ny vedovn opp i røyk?

Drømmen om ny vedovn opp i røyk?

27. mai, 2013
Selv om en vare er lovlig å kjøpe og selge i Norge, trenger den ikke være lovlig å bruke her i landet.

Vi er i den varme årstid – det er oppussingstid – og mange av oss drar til hytta og iverksetter eller planlegger forbedringer der også. Er det aktuelt å bytte ut den gamle vedovnen med en ny?

Den håndverkeren du har engasjert, kan være dyktig og ha de beste hensikter med sine forslag, men også for ham er det lett å trå feil. Kanskje kjenner han til at det finnes vedovner til salgs i utlandet, som er godkjent for salg i hele EØS-området, og som dermed også lovlig kan omsettes i eller importeres til Norge. Og kjøper du denne vedovnen, kan det være en slump penger å spare. Og hvem vil vel ikke det?

Ikke lov å fyre i

Men her ligger faren for deg som forbruker: Selv om vedovnen er lovlig å omsette i Norge, trenger den ikke være lovlig å bruke i Norge: Og da sitter du der med en nyinstallert vedovn, som du ikke lovlig får fyre i.

Et ildsted som er ulovlig å bruke, er dessuten et irriterende problem, dersom du skal leie ut eller selge.

Kommunen, feiervesenet og brannvesenet er aktører som kan slå ned på bruk av ovner som ikke tilfredsstiller miljøkravene.

Ekstra bittert er det selvsagt dersom den nye ovnen har mindre partikkelutslipp enn den som stod der før. Det hjelper deg ikke. Ved utbedring er det dagens krav som gjelder. Og den gamle var lovlig på det tidspunktet den ble installert, og den lovligheten kan du leve på – inntil du installerer noe nytt.

CE-merket ikke nok

Bakgrunnen er kravet mot forurensing fra det som på fagspråket kalles «lukket ildsted for vedfyring». Effektiv forbrenning som hindrer partikler i å forurense luften og gjøre hverdagen vanskeligere for astmatikere, er det lett å ha stor sympati for. Norge har egne, og strengere krav enn mange land. Kravet er hjemlet i byggteknisk forskrift § 9-10: Utslipp av partikler fra et slikt ildsted skal ikke overstige verdier gitt i Norsk Standard NS-3059: Lukkede vedfyrte ildsteder – Røykutslipp – Krav.

Og disse miljøkravene samsvarer altså ikke med byggteknisk forskrift kapittel 3 og byggevaredirektivet. Det er ikke nok at varen er CE-merket! I tillegg til CE-merket vil du trenge dokumentasjon på miljøegenskapene, i henhold til Norsk Standard NS 3059.

Trenger en bekreftelse

Metoden for å teste om utslippene tilfredsstiller kravene, er særnorsk, og kan ikke sammenlignes med andre tester. Det er bare SINTEF NBL, SP i Sverige eller det Danske Teknologisk Institut som er akkreditert for å utføre test etter denne metoden. Og som dermed kan utstede rapport i henhold til NS 3059.

Det er en slik bekreftelse du trenger for å dokumentere at vedovnen er lov å bruke. Direktoratet for byggekvalitet har bra informasjon om dette på sine nettsider, som du finner her.

Så husk: Selv om et produkt kan omsettes lovlig i Norge, er det ikke uten videre lovlig å bruke det i bygninger her i landet.