Forside > Siste Nytt > E-boka ikke tjent med boklov

E-boka ikke tjent med boklov

18. mars, 2013
Å underlegge e-bøker en boklov vil hindre videre utvikling og føre til unødvendig dyre bøker, mener Forbrukerrådet.

Kulturdepartementet har sendt forslag til ny boklov på høring. Forslaget innebærer en eller annen form for fastprisordning for salg av nye bøker. Departementet ønsker også innspill om hvorvidt e-bøker bør omfattes av en slik lov.

Forbrukerrådet har tidligere sagt klart nei til lovfesting av dagens ordning med fastpris, og frykter konsekvensene om en slik lov også skal gjelde e-bøker.

– Så lenge forlagene lever med minimal konkurranse og selv eier de store bokhandlerkjedene, sliter de seg ikke ut med å få på plass et konkurransedyktig e-bokmarked, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

– Det er dessuten viktig å ha med seg at forlagene er kommersielle aktører. Bransjens higen etter boklov er ikke bare fundert i litterær altruisme, men er også knyttet til et ønske om profitt til seg og sine eiere.

Salg av bøker

Forbrukerrådet mener begrunnelsen for en boklov i liten grad skiller mellom distrikts, – nærings og kulturpolitikk, selv om loven opplagt skal regulere det siste. Opprettholdelsen av bokhandler i distriktene løftes blant annet frem som en verdi i seg selv.

– Utviklingen i form av økt netthandel gjør at den fysiske tilstedeværelsen av en bokhandel blir mindre viktig for tilgjengelighet av bøker. Bokhandlere i seg selv kan ikke sees som et kulturpolitisk gode, sier Gunstein Instefjord.

– Nettbokhandler sikrer hele landet tilgang til en nær total bokkatalog. Bøker solgt på nett gir også en svært god mulighet for å vise frem aktuelle bøker, anbefalinger, anmeldelser, noe Kulturdepartementet i svært liten grad tar innover seg.

Sementere markedet

Forbrukerrådet opplever også at Kulturdepartementets virkelighetsbeskrivelse av det norske e-bokmarkedet i liten grad samsvarer med det norske forbrukere møter.

– E-bokmarkedet preges av dårlig utvalg, høye priser og for lite brukervennlige løsninger. Å lovfeste mangelen på konkurranse er ikke veien å gå, sier Gunstein Instefjord.

– Den norske e-boka har bare 1,5 prosent av det totale bokmarkedet. En lovfesting vil sementere markedet og være en ren belønning til en bransje som drar beina etter seg i arbeidet med å gi forbrukerne reelle valgmuligheter.
Boklov – høringssvar