Forside > Siste Nytt > Ekstra penger gir mer forbrukermakt

Ekstra penger gir mer forbrukermakt

8. oktober, 2014
n gledens nyhet for norske forbrukere! Endelig skal de kunne få bistand fra oss når de er i konflikt med næringslivet etter kjøp av ulike tjenester. Dette gir forbrukerne enda mer makt og mulighet til å ta gode valg.

Det sier direktør Randi Flesland som en reaksjon på nyheten om 17,4 millioner kroner i neste års statsbudsjett til nye oppgaver som skal lokaliseres ved Forbrukerrådets regionskontor i Tromsø.

Her i landet har vi allerede et vel etablert klagebehandlingssystem for forbrukersaker. Forbrukerrådet mekler mellom parter i over 5000 saker i året og løser 75 % av sakene. De uløste sakene går videre til Forbrukertvistutvalget. I tillegg har vi en rekke bransjenemnder på ulike sektorer.

Klagebehandlingstilbudet gjelder imidlertid bare for enkelte sektorer. Med nytt og utvidet tilbud skal forbrukere få bistand til å få behandlet saker med næringsdrivende for de aller fleste kjøp av varer og tjenester.

Bistå flere

– Vi får i dag mange henvendelser fra fortvilte forbrukere som er kommet i konflikt med en restaurant eller privatskoler, et treningssenter eller et flyttebyrå. Disse kan vi i dag ikke bistå på annet vis enn ved å gi råd til hvordan de selv kan forsøke å løse saken. Klarer de det ikke, er deres eneste mulighet det ordinære rettsapparatet.

Nå vil vi kunne ansette enda flere kompetente medarbeidere og effektivt løse tvister utenfor rettssalen, sier Ingeborg Flønes, direktør for Forbrukerservice i Forbrukerrådet.

Solveig Horne sa at det var ingen tvil om at de nye oppgavene – som er en konsekvens av innføringen av et EU-direktiv – skulle legges til Forbrukerrådet.

– Vi ser på tildelingen av de nye oppgavene som en anerkjennelse av det arbeidet Forbrukerrådet gjør, sier Randi Flesland.