Forside > Siste Nytt > Kommunen må være robust nok

Kommunen må være robust nok

6. mai, 2014
Det er litt med kommunen som det er med kroppen. Vi tenker ikke så mye på at den er en del av oss så lenge den fungerer.

Men når den viser symptomer på det motsatte, må vi gjøre noe.

Det er kanskje på tide å stramme den opp litt? Vil det senke stressnivået hvis vi deler noen oppgaver med andre? Ifølge Forbrukerrådets siste kommunetest tilbyr bare 36 av 428 kommuner et godkjent nivå av service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. Innbyggerne må kunne forvente at kommunen hver dag kan svare på vanlige spørsmål om for eksempel barnehage, skole, renovasjon og bolig. Dessverre leverer de aller fleste kommunene en for dårlig tjeneste på dette området.

Kommunens oppgaver er mange og kompliserte. I tillegg har kommunen fått langt flere oppgaver de siste tiårene, og det stilles tøffere krav til kvalitet. Våre såkalt «generalistkommuner» skal både ivareta demokratiske funksjoner og yte tjenester til innbyggerne, være myndighetsutøver og drive samfunnsutvikling. De har fått stadig nye oppgaver fra Stortinget som følge av nye reformer som samhandlingsreformen, barnehagereformen og skolereformen, bare for å nevne noen.

Person triller rullestol.Foto.

Foto: Colourbox.com

Det blir mye å takle, særlig for de av oss som er små.

Derfor må mange ty til hjelp, og flere kommuner samarbeider allerede med hverandre. Interkommunalt samarbeid har gitt ulike utslag, ettersom hvert kommunestyre treffer vedtak for sine områder og har forskjellige måter å innføre disse på. Det har også har vært et grunnlag for konflikt mellom kommunene.

Som forbrukernes interesseorganisasjon, er Forbrukerrådet opptatt av at innbyggere skal få gode og likeverdige kommunale tjenester. Vi mener det ikke er antall innbyggere i den enkelte kommune som er viktig, men at kommunens tjenester dekker innbyggernes behov i dag og fremover.

Vil en ny kommunereform, som Regjeringens ekspertutvalg har lagt frem, være forbrukervennlig og dekke de behovene den enkelte borger har i den enkelte kommune?

Norge er et land i vekst, og det er forventet høy befolkningsvekst i storbyene samtidig som vi får en eldrebølge som vil fordobles i de kommende 20-30 årene. Endringer i befolkningsveksten og strukturen, tilsier at det er behov for større fagmiljøer og tilstrekkelig kapasitet på tjenesteområder som skole, helseomsorg, infrastruktur, næringsetablering og kommunal boligbygging.

Det ser med andre ord ikke ut til at det blir enklere å være enkeltstående kommune fremover, men få kommuner – eller deres innbyggere – innser dette av seg selv. Det er likevel liten tvil om at noe må gjøres, for vi kan ikke akseptere at over ni av ti kommuner gir oss for dårlige tjenester.

Forbrukerrådets kommunetest:

Forbrukerrådet mener:

  • Kontakten med offentlige tjenesteytere skal være enkel og effektiv
  • Det skal være enkelt å finne god informasjon. Kommunene må gi relevante, riktige og raske svar når innbyggerne lurer på noe.
  • Det skal være lett for innbyggere å komme i kontakt med kommunene. Da må kommunene ha gode nett- og telefonløsninger, og gi gode svar.