Forside > Siste Nytt > En seier for forbrukerne
Konkurransetilsynet varsler i dag stans av avtalen mellom Norgesgruppen og ICA. En viktig seier for forbrukerne, mener Forbrukerrådet.

Norgesgruppen og ICA varslet i 2013 at de ønsket å inngå innkjøps- og distribusjonssamarbeid. Konkurransetilsynet har nå konkludert med at en slik avtale vil være ulovlig etter konkurranseloven.

– Vi stiller oss helhjertet bak Konkurransetilsynets konklusjon. En samarbeidsavtale mellom Norgesgruppen og ICA ville svekket konkurransen i et marked som allerede er altfor konsentrert og medført dyrere varer og dårligere tilbud., sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Konkurransetilsynet peker på at avtalen mellom de to kjedene gjør det mulig å utnytte markedsmakt, og dette kan svekke konkurransen til skade for forbrukerne.

– Vi håper nå ICA ser på alternative løsninger, slik at vi fortsatt har fire dagligvareaktører i Norge. Vi tar det nå for gitt at avtalen Rema og Coop inngikk som svar på Norgesgruppen og ICAs samarbeid også kanselleres.

Partene har fått frist til 25. april med å gi sine kommentarer til varselet fra tilsynet.