Forside > Siste Nytt > Endelig skal det bli enklere å bytte bank

Endelig skal det bli enklere å bytte bank

25. april, 2014
Regjeringen legger til rette for enklere bankbytte og en mer synlig finansportal. Forbrukerrådet jubler over forslagene.

I Finansmarkedsmeldinga, som legges fram for Stortinget i dag, sier regjeringen at den setter i gang et arbeid som skal føre til at kundene i praksis kan ta med seg kontonummeret sitt når de bytter bank.

Kan ta med avtaler videre

Du kan ta med deg avtaler og ordninger til den nye banken, uten mye av dagens plunder for den som flytter.

Bankene må også ha lenker til finansportalen.no på sidene sine, slik at kundene deres kan se hva de billigste bankene tilbyr.

Tiltaket skal sørge for at flere bytter – og at bankene må senke rentene når konkurransen blir hardere.

– Rentemarginen synes å være høy, og det vil være fordelaktig for kundene om vi fikk litt tøffere konkurranse mellom bankene, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

– Regjeringens forslag er gode skritt på veien mot et sømløst bytte av bank. Vi tror dette er veldig riktig å gjøre – og det er riktig å gjøre det nå, sier Jorge Jensen.

Se innslag fra Dagsrevyen 24.04.2014

Finansdepartementet foreslår

– at man utreder mulighetene for sømløst bankbytte

– at det opprettes et konkurransepolitisk forum med forbrukermyndighetene representert

– at bankene gis plikt til å lenke til/publisere Finansportalen på egne nettsider