Forside > Siste Nytt > Ensporet av Jernbaneverket

Ensporet av Jernbaneverket

16. juni, 2014
Togpassasjerene rammes stadig av forsinkelser og innstillinger.

Forventningene var store til Jernbaneverkets forslag til ny sportilgangsavtale, men forslaget er for defensivt.

Forslaget er uten de virkemidlene som trengs. Jernbaneverket legger imidlertid opp til høyhastighet i behandlingen av avtalen. Det kan gi en ensporet avtale der togselskapene får alt ansvar, mens Jernbaneverket sitter alene i førersetet.

Det trengs insentiver for bedre utnyttelse av infrastrukturen. Sportilgangsavtalen regulerer bruk av sporene, og er et viktig virkemiddel, som skal styrke kapasitet og fremme punktlighet. Forbrukerrådet mener at avtalen skal tydeliggjøre ansvarsforhold. Den som har ansvaret, må bære de økonomiske konsekvensene av at toget ikke er i rute, om det nå er togselskapene eller Jernbaneverket. Dette kan også bidra til nødvendig oppmerksomhet rundt den bedrøvelige tilstanden på deler av infrastrukturen.

Signallys tog.Foto.

Foto: Colourbox.com

Forslaget legger til grunn at Jernbaneverket skal prise sine tjenester, men ikke tilgangen til sporet. Hvis alle parter skal ha insentiver til forbedring, vil leie av tilgang kunne være et svar. Da vil begge parter merke konsekvensen av dårlig driftsstabilitet, og togselskapene vil kunne holde tilbake leie av sporet ved redusert oppetid. I forslaget til avtale fremstår det som om kun togselskapene skal ha insentiver til å bruke skinnegangen på sin oppsatte tid, og varsle hvis de ikke vil ta den i bruk.Sportilgangsavtalen er en viktig avtale. Den bør ikke tre i kraft før innspillene er vurdert, og avtalen er ferdig forhandlet. Forbrukerrådet mener at det bør gjøres betydelige endringer fra høringsforslaget. Derfor framstår det uforsvarlig at avtalen skal tre i kraft alt 15. juni, når høringsfristen var 28. mai.

Jernbaneverket foreslår at togselskapene skal plikte å rapportere avvik, mens de samme forpliktelsene ikke skal gjelde dem selv. Slike forpliktelser bør gjelde begge veier. Jernbaneverket legger dessuten opp til at de skal kunne si opp vesentlige deler av avtalen ensidig.

Jernbaneverket må kunne holdes ansvarlig for økonomiske tap de påfører togselskap og passasjerer i form av forsinkelser, innstillinger, kostnader til alternativ transport og ulykker.

Når forslaget har til hensikt å bedre driftsstabiliteten, er det uforståelig at ansvar for forsinkelser holdes utenfor når det skyldes feil ved infrastrukturen. Tog som kommer for sent, eller ikke i det hele tatt, er nettopp det som går ut over forbrukerne.

Jernbaneverket skriver selv at en signaleffekt av kontrollansvar, ventes å være økt fokus på etterlevelse av forpliktelser. En økonomisk konsekvens av å påføre den andre part forsinkelser, vil rette søkelyset mot hva som forårsaker forsinkelsen.

Jernbaneverket begrunner begrensningen av sitt ansvar med at infrastrukturen er gammel. Dette er et varsko, og tydeliggjør viktigheten av tiltak. Ansvarsfraskrivelse gjennom en ensporet sportilgangsavtale er ikke svaret.
Høringssvar innspill til revisjon av sportilgangsavtale