Økonomi

Etterlyser bedre beskyttelse ved kortmisbruk

18. mai, 2018

Forslag til ny finansavtalelov gir bedre beskyttelse hvis du blir utsatt for kortmisbruk og økonomisk svindel. Forbrukerrådet venter utålmodig på at saken skal sendes Stortinget.

Uvedkommende som får tilgang til kortnummer, PIN-kode eller BankID kan belaste deg for store summer, ta opp kredittlån eller sette deg i annen gjeld. Havner du i en slik situasjon, gir dagens regelverk begrensede rettigheter. Disse sakene dominerer også i Finansklagenemnda Bank.

Men problemet kan få en løsning med utkastet til ny finansavtalelov. Forbrukerrådet venter nå utålmodig på at Justis- og beredskapsdepartementet oversender det endelige lovforslaget til Stortinget,  og at endringene trer i kraft.

– Forslagene i utkastet til departementet gir bedre beskyttelse ved blant annet å høyne krav til kundeidentifisering, og vil i større grad ansvarliggjøre bankene. Dette forutsetter imidlertid at departementet står fast ved lovutkastet, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Betaler med bankort.Foto

Styrker forbrukervernet

En viktig del av lovutkastet går ut på å legge en større del av bevisbyrden over på banken. Mens det i dag nesten utelukkende er opp til forbruker å bevise sin uskyld, vil det nå i større grad kunne bli opp til banken å bevise det motsatte.

– I de fleste tilfeller har bankene langt bedre forutsetninger for å kunne gjøre denne jobben, enn det den enkelte forbruker har. Forbrukernes posisjon vil opplagt bli styrket hvis bevisbyrden snus, sier Jorge Jensen.

Når lovutkastet legger bevisbyrden på kortutsteder, sikrer dette at bankene arbeider for å øke sikkerheten ved bruk av blant annet betalingskort og BankID.

– Det er helt nødvendig at bankene og underleverandører jobber aktivt for å forebygge svindel og øke sikkerheten i forbindelse med både kortbetalinger og låneopptak, sier Jensen.

Bedre beskyttelse ved misbruk av BankID

I den nye finansavtaleloven ligger det også et forslag om at misbruk av BankID skal dekkes av banken, så lenge misbruket ikke kunne ha blitt oppdaget i forkant. Dersom uvedkommende får tilgang til andres BankID, kan dette blant annet brukes til å ta opp lån i andres navn.

– Det er svært viktig at departementet ikke gir etter for press fra finansbransjen før Stortinget skal behandle det endelige forslaget. Vi forventer at det endelige lovforslaget inneholder de delene som vil gi økt beskyttelse for forbrukere i en sårbar posisjon, sier Jorge Jensen.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel