Forside > Siste Nytt > Etterlyser uavhengig boligprisstatistikk

Etterlyser uavhengig boligprisstatistikk

18. september, 2014
Prognoser om og statistikk over boligpriser spriker i alle retninger og forvirrer forbrukerne. Andre enn eiendomsmeglerne og foretakene deres må eie boligprisstatistikken, mener Forbrukerrådet.

– Vi vil ha også denne statistikken hos en fri og uavhengig instans – som f.eks. Statistisk sentralbyrå. Statistikken må ligge hos en aktør som ikke har egeninteresse av å tolke prisutviklingen i boligmarkedet, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

Hun er i dag en av innlederne på den store boligkonferansen «Er balanse i boligmarkedet en utopi?», som holdes i Konserthuset i Oslo, i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund, Veidekke og Samfunnsøkonomisk analyse.

Bybilde. Foto.

Foto: Colourbox.com

Forvirrer forbrukerne

– Boligkundene har behov for et tryggere grunnlag for beslutningene. Mer fakta og analyse fra faglig hold er nødvendig som basis for tryggere beslutninger, sier Randi Flesland

– Forbrukerrådet ønsker derfor en gjennomgang av hvordan boligprognoser og statistikk blir laget og presentert.

I dag kommer spådommer fra meglere, banker og selvoppnevnte eksperter altfor ofte, og de spriker i alle retninger. Dette forvirrer forbrukerne.

Bare et gjennomsnitt

Prognosene treffer heller ikke, fordi det er tale om et gjennomsnitt, mens boligkundene vil vite noe om området der de leter etter bolig.

– Det er grunn til å rope et varsku mot at meglerkjedene bruker boligprisstatistikken i et mediesirkus som en nøkkel inn i alle landets redaksjoner.

– Forbrukerrådet spår ikke om prisutviklingen i boligmarkedet og bommer derfor heller ikke.

– Vi er ikke opptatt av om prisen går opp eller ned måned for måned – men hva tendensen er over lang tid, sier Forbrukerrådet direktør, Randi Flesland.