Forside > Siste Nytt > Fant ulovlig gift i leker hos Ringo og Brio

Fant ulovlig gift i leker hos Ringo og Brio

16. februar, 2014
Forbrukerrådet har funnet ulovlige giftstoffer i leker hos både Brio og Ringo. - Få giften ut av butikkhyllene, krever Forbrukerrådet.

– Det er svært bekymringsfullt at vi ved en enkel stikkprøvetest finner ulovlige giftstoffer hos store, anerkjente lekebutikker. Bransjen må skjerpe seg og tilsynet må styrkes, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Skader forplantningsevnen

Testen avslørte blant annet det ulovlige giftstoffet DEHP i et pennal fra Brio og i en leke-pil fra Ringo. DEHP står på norske myndigheters verstingliste.Stoffet er forbudt i leker fordi det skader forplantningsevnen og kan gi fosterskader. I pennalet ble det også funnet to andre skadelige ftalater; DiBP og DINP.

Penal og pil og bue. Foto.

Foto: Forbrukerrådet

– Funnene er spesielt urovekkende fordi barn og unge er ekstra sårbare for skadelige kjemikalier og trenger et særlig vern, sier Gunstein Instefjord.

De to lekene fra Ringo og Brio meldes nå til Miljødirektoratet som har tilsynsansvaret for leker og barneutstyr.

– Vi forventer at lekene trekkes fra markedet med umiddelbar virkning, sier Gunstein Instefjord.

Økende problem

Forbrukerrådet har lenge etterlyst en handlingsplan for en giftfri hverdag for å beskytte barn bedre mot hverdagskjemikaliene som finnes i leker, klær, barneutstyr og i en rekke andre produkter.

– Giftstoffer i produkter er et økende problem. Det er på høy tid at norske myndigheter setter hverdagskjemikaliene på dagsorden og følger våre naboland i dette arbeidet, sier Gunstein Instefjord .

En fersk rapport fra svenske myndigheter slår fast barns sårbarhet for skadelige kjemikalier og at  problemet med farlige stoffer i produkter er økende.

Da svenske myndigheter testet 550 leker i fjor, fant de ulovlige stoffer i hele 15 prosent av dem. Sannsynligvis er situasjonen den samme i Norge, siden lekemarkedet er et internasjonalt marked.

– Hvorfor skal norske barn være dårligere beskyttet mot giftstoffer enn svenske og danske barn? Barna våre fortjener bedre, sier Gunstein Instefjord.

Danmark har strengere regler for ftalater i leker enn det Norge og resten av EU har, i tillegg har danskene vedtatt et mer generelt forbud mot ftalater i produkter. Sverige har foreslått strengere regulering av Bisfenol A enn Norge og resten av EU har i dag.

Om testen

Testen ble gjennomført ved stikkprøver. Det ble kjøpt inn 2-6 leker i desember 2013 på hvert av de besøkte utsalgsstedene. Følgende butikker fikk besøk av Forbrukerrådet: Brio, Ringo, BR, Hamley´s, Toys ´R´Us, Riktige Leker, Nille, TGR, Søstrene Greene.

Lekene ble sendt til analyse hos ALS Laboratory Group Norway og testet for følgende ftalater (plastmyknere): Dimetylftalat, Dietylftalat, Di-n-propylftalat, DBP, DiBP, DPP, DNOP, DEHP, BBP, Di-sykloheksylftalat, DIDP, DINP, DNHP og summen av andre ftalater.

I pennalet fra BRIO ble det funnet DEHP, DiBP og DINP. I pil og bue-settet fra Ringo ble det funnet DEHP.

DEHP og DIBP er klassifisert som reproduksjonsskadelige. De kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. DEHP er forbudt i mengder over 0,1 vektprosent i alt leketøy. DINP er forbudt i mengder over 0,1 vektprosent i leketøy som kan puttes i munnen. DIBP står på EUs kandidatliste over såkalte SVHC-stoffer Substances of Very High Concern.