Forside > Siste Nytt > Farvel rekkeviddeangst?

Farvel rekkeviddeangst?

25. juli, 2013
Med hurtigladere kan elbil endelig brukes til langturer. Så lenge det utvikles like mange betalingsløsninger som det settes opp hurtigladere, er det likevel en stund til vi kan si takk og farvel til angsten for å gå tom for strøm.

Fram til hurtigladerne kom, tok det mange timer å lade en elbil. Derfor var det et uaktuelt transportmiddel hvis du skulle lenger enn de 75-150 km som er de fleste elbilers rekkevidde. Da er batteriet tomt. Å måtte overnatte på vei til hytta, en strekning på femten mil, frister nok lite. Derfor er hurtiglading en god nyhet som gjør elbil til et mer reelt alternativ til bensinbil.

Bygger nettverk

I disse dager bygges det et nettverk av hurtigladere over store deler av landet. Gjennom Transnova bidrar myndighetene til plasseringer som gjør at elbiler får økt rekkevidde. Når man kan hurtiglade på veien, vil det bli mulig å kjøre lengre strekninger.

I en oppstartsfase har hurtiglading vært gratis mange steder, men i løpet av året innfører flere leverandører betalingsløsninger. Dessverre ser det ut til at det legges opp til nesten like mange ulike betalingsløsninger, som det finnes hurtigladere. I stedet for å lage én betalingsløsning som fungerer på alle ladere, finner leverandørene opp kruttet hver for seg. Hvordan prisen beregnes, hvordan man betaler, om man må ha abonnement, om det kan betales med Visa-kort, om det trengs et eget hurtigladingskort, og om dette kortet fungerer bare ett sted eller flere, varierer fra leverandør til leverandør. Dette fører til forvirring og usikkerhet for forbrukerne. Får man hurtigladet bilen når man virkelig trenger det?

Mange kommer til å fortsette å lade bilen hjemme eller på jobben når de har mulighet til det, særlig hvis hurtiglading koster penger. Det er når man skal reise lenger enn batteriets rekkevidde at hurtiglading virkelig trengs. Da kan vi ikke risikere at det kreves abonnement på ladestasjonen som besøkes én gang i løpet av en ferietur.

– Standardiser løsninger

Myndighetene har tenkt helt riktig når de har bidratt til plasseringen av hurtigladere på strategisk viktige steder. I dag legges det føringer, som for eksempel at prosjekter som sikrer brukere tilgang uavhengig av aktør «blir prioritert». Det gjør at mange får lengre rekkevidde med sin elbil, men dette er ikke offensivt nok.

For å få flere til å kjøre elbil må dette på plass:
– Enkle, standardiserte betalingsløsninger som fungerer på alle hurtigladere.
– Mulighet for enkeltlading på alle hurtigladere (ikke abonnement).
– Synliggjøring av pris, slik at kunden kan velge den billigste hurtigladestasjonen, og unngå de som er overpriset.

Når det lar seg gjøre å betale for bensin og diesel på samme måte på alle bensinstasjoner i landet, må det være mulig å få til det samme for hurtiglading av elbil. Særlig når svært mange av ladestasjonene er etablert ved hjelp av offentlig støtte. Så er det bare å håpe at kunder som velger miljøvennlig transport, vil strømme til!