Nitten fastlegekontor opplyser til Forbrukerrådet at ingen av deres fastleger utfører gynekologiske undersøkelser. Kvinner risikerer dermed måneder med ventetid eller flere timers reisevei for en enkel celleprøve mot livmorhalskreft hos gynekolog.

– Kvinner skal slippe belastningen det er å stå måneder i kø eller ha flere timers reisevei for å få utført en enkel gynekologisk undersøkelse, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.

Gjennom «mystery calling» har Forbrukerrådet kontaktet alle landets registrerte fastlegekontor. Nitten av dem opplyser at ingen av de ansatte legene ufører gynekologiske undersøkelser. Hele 32 544 pasienter (kvinner og menn) tilhører et av de 19 kontorene som unnlater å gjennomføre dette.

Forbrukerrådet lanserte tidligere i år en annen undersøkelse hvor én av ti kvinner svarer at de ikke får utført dette hos sin egen fastlege.

– Vi antar at tallet på enkeltleger som unnlater å gjennomføre slike undersøkelser er langt høyere. Det er uforståelig at de ikke vil utføre en arbeidsoppgave som i enkelte tilfeller kan redde liv. Det er å svikte kvinner som trenger en lav terskel for nødvendige helseundersøkelser, sier Vie.

Lang ventetid for gynekologisk undersøkelse

I Stor-Oslo opplyser fem fastlegekontorer at de ikke utfører gynekologiske undersøkelser. Samtidig er ventetiden på mellom 3-8 måneder hos de tre største gynekologiske klinikkene i hovedstaden.

– Det fører til at mange opplever en unødvendig høy terskel for å få utført en gynekologisk undersøkelse. Dette fører til et svært ulikt helsetilbud avhengig av hvor du bor og hvilken fastlege du har.

Hun mener kommunene har sviktet i sin oppfølging av fastlegekontorene. Det er nemlig de som er ansvarlig for at pasienter mottar et forsvarlig fastlegetilbud.
– Fastlegeordningen må innebære et likeverdig tilbud til alle, sier hun.

Helsebehovet må møtes

Det er innført et nasjonalt screeningprogram mot livmorhalskreft, og norske kvinner skal ha tilbud om å ta celleprøve av livmorhalsen hvert tredje år.
Samtidig kjører Kreftforeningen en kampanje kalt #sjekk deg i sosiale medier, hvor de oppfordrer kvinner til å følge det nasjonale screeningprogrammet mot livmorhalskreft.

– Å få kvinner til å gjennomføre screeningprogrammet mot livmorhalskreft blir håpløst dersom kvinner møter en stengt dør hos fastlegen sin, særlig når kapasiteten på offentlige gynekologer er begrenset, sier Vie.

Det holder ikke å ha et tilbud som i praksis er så vanskelig å benytte seg av. Fastlegeordningen må være rigget for å kunne gjennomføre gynekologiske undersøkelser, sier Vie.

Intervju?

Anne Kristin Vie, fagdirektør offentlige tjenester og helse
tlf. 995 68 816


#sjekkmeg

Kvinner blir oppfordret til å følge det nasjonale screeningprogrammet og sjekke seg mot livmorhalskreft. Likevel er terskelen for å ta celleprøven unødvendig høy for en del kvinner. Fastleger og kommunene må ta ansvar for at alle skal få lik tilgang til å få utført gynekologiske undersøkelser hos fastlegen. Derfor bruker vi emneknaggen #sjekkmeg i sosiale medier.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker