Forside > Siste Nytt > Aksjesparekonto – ikke kom for sent!

Aksjesparekonto – ikke kom for sent!

19. november, 2018
Småsparere som tror at nyttårsaften 2018 er siste frist for overgangsordningen til aksjesparekonto kan bli skuffet, for tidsfristen er i praksis fremskyndet med 14 dager

Den offisielle fristen for flytting er årsskiftet 2018. I praksis er imidlertid siste frist 15. desember for mange kunder. Finansbransjen, i regi av Verdipapirfondenes Forening, har sendt ut skriv om nye tidsfrister til banker, forvaltere og øvrige tilbydere av aksjesparekonto. Årsaken er at finansbransjen per i dag ikke har et felles automatisert system for å flytte aksjefond og aksjer inn på aksjesparekontoer. Den manuelle jobben er tidkrevende, og alle fond og aksjer må derfor være overført til aksjesparekontoen innen årsskiftet.

De nye tidsfristene er som følger:

  • 30. november for å flytte aksjefond eller aksjer fra en aktør til en aksjesparekonto hos en konkurrent (fastsatt av VFF)
  • 14–31. desember for å flytte aksjefond eller aksjer inn i aksjesparekontoen hos samme aktør (fastsatt av den enkelte aktør)

Det er mulig at enkelte tilbydere tar imot etternølere, men det er langt fra sikkert.

Skattegunstig nå

Den gunstige overgangsregelen gjelder aksjefond og aksjer som i dag eies av forbrukere. Regelen gjør det mulig å flytte disse verdipapirene inn i aksjesparekontoen, og dermed videreføre den utsatte skatten på en eventuell gevinst. Vurderer du å bytte ut aksjefond eller aksjer, er dette gunstig. Normalt utløses nemlig skatt på gevinsten når et fond selges. Ved å flytte fondet inn i aksjesparekontoen beskattes først gevinsten når du begynner å bruke pengene. Utsatt skatt gir en rentesrenteeffekt som øker den samlede avkastningen.

Mye å tjene på billigere fond

Overgangsreglene gir en siste mulighet til å bytte ut aksjefond som er for dyre, eller som du er misfornøyd med. Det er nemlig svært mye å spare på å velge bort fond med høye gebyrer. De årlige gebyrene spiser av det samme sparebeløpet år etter år, noe som blir dyrt over tid. Finansportalen har regnet på gebyrene for en plassering på 200 000 kroner i det billigste globale aksjefondet (0,2 %) og det dyreste (2 %).

‒ Etter 19 år utgjør gebyrforskjellen drøyt 200 000 kroner. Noe av effekten kan forklares med avkastningen det billige fondet oppnår på gebyrbesparelsen, forteller Realfsen.

Sjekkliste aksjesparekonto

Prisundersøkelsen av aksjesparekonto og fondene som tilbys

Gebyrer på fond