Økonomi

Stort sprik i bankenes likestillingsfokus

8. mars, 2019

Det er langt mellom topp og bunn når bankene rangeres på fokus på kjønn og likestilling.

– Det er stort spenn mellom de ulike bankene på likestillingsområdet. Vi forventet at de norske bankene ville ha gode retningslinjer på plass for noe så grunnleggende som likestilling, men der fikk vi oss en overraskelse, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Etisk Bankguide er et verktøy som rangerer bankenes publiserte retningslinjer innen samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Nytt av året er at likestilling er tatt inn som tema. Dette betyr at du nå for første gang kan sjekke hvordan din bank setter fokus på kjønn, likestilling og diskriminering.

– Sparer du til pensjon i fond, så investerer banken pengene i andre selskaper og virksomheter. Dersom banken din har gode retningslinjer for likestilling, vil du ha en bedre garanti for at pengene dine styrker inkluderingsarbeidet i arbeidslivet og næringslivet i og utenfor Norge, forteller Blyverket.

Bankene rangeres både på grunnlag av egne policyer, og etter hva slags krav de stiller til virksomheter de investerer i eller låner ut penger til.

Mer om metoden i Etisk bankguide finner du her: https://etiskbankguide.no/

Inger Lise Blyverket.Foto

70 poeng skiller vinner og taper

Alt i alt har bankene gode resultater når det gjelder egen virksomhets retningslinjer for kjønn, likestilling og diskriminering. Cultura bank kommer best ut, med 93 av 100 mulige poeng, Storebrand følger etter med en score på 70. Nederst på lista henger Sparebank 1 SR og Nord-Norge med kun 20 poeng. Nordea er bare litt bedre med en score på 31.

Se hele rangeringen for likestilling her.

De to bankene som deler jumboplassen har ikke engang på plass retningslinjer som sikrer nulltoleranse for kjønnsdiskriminering, herunder også fysisk, verbal og seksuell trakassering på jobb. Det betyr ikke nødvendigvis at disse bankene godtar denne typen atferd, men det er allikevel en indikator på at noe mangler.

– Selv om banken har retningslinjer, så betyr ikke det at rutinene følges opp. Men dersom retningslinjer ikke er på plass i det hele tatt, er det større risiko for at man ikke jobber systematisk med utfordringene. Flere av bankene har fremdeles en jobb å gjøre for å styrke likestillingen i 2019, sier forbrukerdirektøren.

Si ifra – du kan gjøre en forskjell!

Alle banker i undersøkelsen har mye bedre retningslinjer på likestilling knyttet til egen virksomhet enn for selskaper de låner ut penger til eller investerer i. Dette er som regel godt forankret i egen virksomhet, men det er noe som bankene ikke krever av selskapene.

– Dette er ikke noe du settes inn i når du velger å plassere sparepengene dine i banken, og du kan ubevisst og uønsket ha pengene dine plassert i virksomheter som ikke fremmer likestilling. Bankene har definitivt en jobb å gjøre her, sier Blyverket.

På Etisk Bankguides hjemmesider ser du en full oversikt over din banks resultater. Dersom din bank kommer for dårlig ut i rangeringen, er oppfordringen fra forbrukerdirektøren klar:

– Gi banken din tilbakemelding om at dette er for dårlig! Det gjøres på veldig enkelt vis på etiskbankguide.no, to klikk og du kan være med på å gjøre en forskjell, forklarer Blyverket.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Fakta om fondsbytte

  • Undersøkelser Forbrukerrådet har utført, viser at kvinner sjeldnere bytter fond enn menn.
  • I 2018 oppga 19 prosent av de mannlige fondseierne at de hadde endret eller byttet fond, mens kun ni prosent av kvinnene hadde gjort det samme.
  • Det kan tyde på at kvinner har et mindre bevisst forhold til fondssparingen sin, og at de kunne tjent på å bli litt flinkere til å sjekke.
  • https://www.finansportalen.no/plassere-penger/ kan du finne og sammenligne fond, samt få hjelp til å bytte dersom du finner et bedre tilbud. 

Abonner på vårt nyhetsvarsel