Forside > Siste Nytt > Finansdirektørens pekefinger

Finansdirektørens pekefinger

23. februar, 2015
Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen gir klar beskjed om at boliglånsveksten ikke lenger er bærekraftig. Det er kraftig tale fra finansdirektøren, og noe vi skal lytte til.

Han gjør det på bakgrunn av utviklingen i boligprisene, som han holder opp mot nivået i lønningene.

En viktig del av Baltzersens analyse er at det bygges opp en systemrisiko, båret frem av stor utlånsiver hos bankene og stor låneiver hos kundene. Han beskriver en risiko som bankene ikke nødvendigvis oppdager selv.

Morten Baltzersen. Foto.

Foto: Finanstilsynet

Bor seg til formue

Forbrukere som opplever et lavt rentenivå og muligheten for stillesittende å bo seg til formue, har nok incitament til å låne opp til maksimal evne og kanskje over den også.

Baltzersen må, sammen med det øvrige politiske Norge, vurdere en lang rekke upopulære tiltak. Blant dem som ligger nær, og som vi kan spå om er:

– Ytterligere innskjerping av kravene som bestemmer hvor mye kapital som skal stilles bak utlån. Dette vil gjøre det vanskeligere for banker å låne ut penger, bankene vil rase og peke på at deres utenlandske konkurrenter har en enklere hverdag.

– Innstramninger av retningslinjene for salg av boliglån, hvor det blir vanskeligere for bankene å innvilge lån, ved:

  • at frarådingsbrev ikke lenger skal kunne fungere som «særskilt forsvarlighetsvurdering»
  • at avdragsfrihet bare kan innvilges på lavere belåningsgrad enn 70 prosent
  • at retningslinjene slik de står i dag, omgjøres til forskrift
  • at bør-reglene endres til skal-regler

… eller enda kraftigere – ved å øke prosentkravet fra dagens 85, som har ligget fast siden 2011.

Politisk uspiselig?

Konsekvensen blir at flere bankkunder blir nektet boliglån, og vi vil høre de som søker boliglån og som føler seg urettferdig behandlet, si at klassesamfunnet er på vei.

Dette vil også smerte regjeringspartiene og støttepartiene som gikk til valg på mer liberal utlånspraksis

Og kanskje mest upopulært av alt – å innføre boligbeskatning. Et tiltak som så langt har vist seg å være så politisk uspiselig at de siste regjeringene har skjøvet det fra seg – til boligeiende skattebetaleres store lettelse.

Å gjøre inngrep i boligmarkedet akkurat nå vil fortsatt være upopulært, men det kan likevel vise seg å være det eneste ansvarlige.