Forside > Siste Nytt > Finansklagenemnda frikjente banker

Finansklagenemnda frikjente banker

3. desember, 2013
BN Bank og Danske Bank har nettopp fått medhold i to større prinsippsaker om salg av spareprodukter. Forbrukerrådet beklager vedtaket i Finansklagenemnda.

Vedtaket skjedde mot stemmene til forbrukernes representanter.

To større saker, som var oppe på møtet i Finansklagenemnda 28. november, handlet om hvorvidt det er anledning til å fremme krav mot banken når man har kjøpt et spareprodukt av en agent.

3-2 til bankene

Det var bankene BN Bank og Danske Bank (tidligere Fokus Bank) som var klaget inn. Nemnda har vurdert om bankene er ansvarlige etter finansavtalelovens paragraf 54b om kredittkjøp, slik at klagerne kan få medhold og pengene tilbake.

Flertallet i nemnda, bankens representanter og nemndsformannen, frikjente bankene for ansvar for avtalene som var inngått om lån og investering.

Forbrukerrådets to representanter utgjorde mindretallet i nemnda.

Forbrukerrådets direktør beklager Finansklagenemndas vedtak:

– Det var en helt tydelig kobling mellom bank og selger i disse sakene, men vi vant ikke frem i nemnda, sier Randi Flesland.

– Til tross for at bankene har utbetalt over en halv mrd kroner til kundene som en direkte følge av Røeggen-dommen, skulle jeg ønske vi fikk langt mer uttelling i langt flere saker, sier Flesland.

Tenker seg grundig om

– Nå må vi må lese disse vedtakene grundig, og så får vi se hva vi gjør videre. Dette er en annen problemstilling enn i Røeggen-saken. Vi må tenke oss veldig godt om før vi tar en eventuell ny rettssak, sier Randi Flesland.

Nemnda har hatt totalt 60 klagesaker knyttet til det aktuelle produktet, Masternote, liggende til behandling. Utfallet i saken ventes derfor å få betydning også for disse. Danske Bank og BN Bank er innklagde banker i 45 av disse klagesakene, og de lånte ut hele 510 millioner kroner til investeringer i Masternote.