Forside > Siste Nytt > Finansministeren vil granske bankmarkedet

Finansministeren vil granske bankmarkedet

12. august, 2013
Finansministeren støtter nå Forbrukerrådets krav om en gransking av hva som er til hinder for konkurransen i bankmarkedet.

Bare 5 prosent av bankkundene bytter bank hvert år, og Forbrukerrådet har lenge ønsket en uavhengig, overordnet analyse av hvilke barrierer det er for kunder som vil bytte bank.

Med støtte fra Sigbjørn Johnsen

– Vi er lykkelige over at vi nå får tung politisk støtte i dette kravet, sier direktør Randi Flesland.

– Vi må komme dit at man lett kan bytte bank – og ta med seg kontonummeret, som i telemarkedet der man beholder mobilnummer når man skifter leverandør, sier Randi Flesland.

Og finansministeren ønsker nå en slik gjennomgang:

Sigbjørn Johnsen sa til TV2 Nyhetskanalen lørdag at han er postiv til dette – etter at stortingsrepresentant og leder av finanskomiteen Torgeir Micaelsen forfattet et brev til finansministeren og fornyingsminister Rigmor Aasrud. Der ba han om at Konkurransetilsynet/Finanstilsynet må gjennomføre en ny vurdering av norske finansmarkeder.

Barrierer for bankbytte

Forbrukerrådet har stilt krav om en slik gjennomgang fordi:

  • Bare 5 prosent av bankkundene bytter bank hvert år
  • Det er vesentlig markedskonsentrasjon på konsernnivå i bankene
  • Nær halvparten av bankkundene er med i fordelsprogrammer, og slike programmer kan hindre kunder i å bytte bank
  • Bankene valgte å sette opp rentene på bakgrunn av de nye kravene til kapitaldekning – en operasjon uten dekning i bankens egne regnskapstall
  • Vesentlig lavere råvarepriser for bankene kommer ikke kundene til gode

Nytt klima

Klimaet for en helhetlig gjennomgang av konkurransesituasjonen i bankenes personmarkeder er endret siden Konkurrasetilsynet gjorde sin vurdering for ti år siden. Den teknologiske utviklingen, med nye betjeningsløsninger, har skapt en ny situasjon. Dette vil også ha betydning for gyldigheten av konklusjonene man kom til 2003.

Dette gjelder f eks personlige bankkontonumre.

Det nordiske bankmarkedet har vært preget av etableringer, fusjoner og oppkjøp på tvers av landegrensene. Og nå står markedene overfor nye, omfattende reguleringer i kjølvannet av finanskrisen.

Det er derfor på tide med en ny gjennomgang av konkurransesituasjonen i bankmarkedet.
Brev til statsrådene – konkurranse i finansmarkedet