Forside > Siste Nytt > Fire ess for raskere jernbaneutbygging

Fire ess for raskere jernbaneutbygging

9. oktober, 2014
«Jernbaneverket melder at det er redusert kapasitet som fører til forsinkelser og innstillinger på jernbanelinjene».

Selv om pendlerne stadig må forholde seg til meldinger som dette, er signalene i statsbudsjettet riktig gode. Viktige strukturelle endringer kan gi raskere planlegging og utbygging av infrastruktur.

Jernbaneutbyggingen har i årevis stått i stampe i omfattende regelverk og årlige finansieringer. Ingen bygger hus med månedslønn, som vi har sagt før, men det gjør altså staten – bygger jernbane med årlige budsjetter.

Det sier seg selv at prislappen fra entreprenørselskapene blir høyere når finansieringen er usikker. Vi har sett sørgelige eksempler på store utbyggingsprosjekter som har stått stille i påvente av fornyet finansiering. I tillegg har planprosessene blitt forsinket av mange – og ikke alltid like rimelige – innsigelser fra et utall parter.

Arbeid på jernbaneskinne. Foto.

Foto: Colourbox.com

Men regjeringen legger frem sine fire beste kort for mer effektiv utbygging:

1. Større handlingsrom for langsiktige avtaler

Regjeringen foreslår å endre fullmakten til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeid. Den vil øke beløpet fra 600 millioner til 1.3 milliarder kroner. Forslaget betyr at Jernbaneverket kan inngå flere og mer langsiktige vedlikeholdskontrakter, noe som kan gi bedre priser fra leverandørene. Det vil også legge til rette for mer effektiv og forutsigbar gjennomføring av vedlikeholdet.

2. Effektivisering av plan- og byggeprosessen

Regjeringen gir Fylkesmannen i seks nye fylker fullmakt til å samordne innsigelser fra ulike statsetater. Dermed utvides forsøksordningen med at Fylkesmannen kan avskjære innsigelser som er motstridende eller ikke tilstrekkelig begrunnet. Det har både ført til færre innsigelser og forenklet saksbehandling i store plan- og byggeprosesser. Kommunene som har ansvar for plan- og byggeprosessene slipper å forholde seg til motstridende innsigelser fra tunge statlige aktører. Hvis dette gjør planprosessene mer effektive og fører til raskere utbygging, ser vi frem til en permanent ordning for hele landet. Samtidig vil regjeringen gi staten anledning til å regulere større prosjekter av nasjonal betydning. Det er bra for fremdriften.

3. Utbyggingsselskap

Det skal etableres egne selskap for planlegging og utbygging av større infrastrukturprosjekt. Forhåpentligvis vil det bidra ytterligere til mer forutsigbarhet og effektivitet både i plan- og utbyggingsprosesser. Regjeringen varsler at det skal etableres et slikt selskap på veg. Vi vil svært gjerne se liknende tiltak også på jernbane og på andre vesentlige områder innen kollektivtransport.

4. Utvalg skal vurdere flerårige budsjetter

For kortsiktig finansiering har vært en av hovedutfordringene ved jernbaneutbygging. Vi er derfor glad for at regjeringen nå foreslår å nedsette et utvalg som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder. De skal også vurdere et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettene. Forhåpentligvis vil utvalget få på plass de siste brikkene i retning av en mer langsiktig og forutsigbar finansiering av fremtidige prosjekter.

Veksten i befolkningen går så mye raskere enn utbyggingen av gode transportløsninger. Disse fire grepene kan bidra til at det blir mer fart på investeringene vi trenger for at folk skal komme seg raskt og enkelt til og fra jobb. Kortsiktig økonomisk planlegging og eviglange byggeprosesser hindrer dette i dag, og vi håper disse grepene kan få fart på utbyggingen.