Forside > Siste Nytt > Flere hundre ganger takk!
Siden vi lanserte kampanjen #syktvelkommen, har vi mottatt flere hundre pasienthistorier og forbedringsforslag.

Og dette er bare toppen av isfjellet – antallet som har delt historier med oss på sosiale medier er fortsatt stigende, og mange har kommentert når medier har skrevet om kampanjen.takkebilde

Å gi pasienten en stemme

Da vi lanserte #syktvelkommen sa vi at vi ville gi pasienten en stemme – og til tross for at oppfordringen kom på en utradisjonell måte, har dere brukt den stemmen vi gav dere. Før vi startet kampanjen visste vi at kommunikasjon er hovedårsak til at en av tre har hatt et negativt møte med helsevesenet. Vi er nå utallige historier rikere på hva dere mener med dårlig og god kommunikasjon. De skarpeste kritikerne av kampanjen hevder vi har lagt opp til sutring. Vi ser på engasjementet som noe helt annet, nemlig ønsker og behov for forbedring. Med vår tyngde som forbrukerorganisasjon vil vi være med på å bevege helsevesenet fremover i en mer forbrukervennlig retning.

Helsevesenets forbedringspotensial

I kampanjeperioden opprettet vi en idébank, hvor vi ba om innspill på hvordan pasienten ønsker å bli møtt i helsevesenet. Ønskene er ikke uoverkommelige. Idebanken kommer til å ligge ute en stund til, og midt i desember kårer vi det beste forslaget som har kommet inn. Vinneren vil få mulighet til å spise lunsj sammen med helsepolitisk gruppe og forbrukersjefen Randi Flesland for å drøfte hvordan vi kan jobbe videre for bedre sørvis i helsevesenet.

Si ifra

Nylig la vi frem vi en omfattende kvalitativ pasientundersøkelse, lenke. Deltakerne er med pasienter fra fire forskjellige sykdomsgrupper og pårørende for barn og eldre. Et hovedfunn er at det sitter langt inne for pasienter å klage på medisinsk behandling. Å klage anses for å være en høytidelig affære over feilbehandling, og hvor det kreves erstatning.

Samlet er responsen på #syktvelkommen og funn i pasientundersøkelsen et uttrykk for at terskelen er for høy for å si ifra til helsevesenet. Forbrukerrådet ser et behov for å gjøre det enklere, særlig de gangene det ikke er nødvendig å involvere Norsk pasientskadeerstatning og jurister. Det bør være mulig å komme med tilbakemeldinger uten å oppleves som sutrete. Det bør helsevesenet ta på alvor.

Forbrukerrådet ønsker et system hvor pasienten kan gi en enkel tilbakemelding på hvordan møtet med lege, sykehus eller andre helseinstanser har vært. Et enkelt fellessystem ønskes, gjerne elektronisk. Forutsetningen for at dette skal være nyttig, er at pasienten vet at tilbakemeldingen bli tatt med videre. Målet må være at helsevesenet – med helseminister Bent Høies ord – møter pasienten i øyehøyde.