Forside > Siste Nytt > Flere studentboliger ble en aktuell «kampsak» sommeren 2012

Flere studentboliger ble en aktuell «kampsak» sommeren 2012

3. august, 2015
Da gikk vi ut med krav om 3000 studentboliger i året. På det tidspunktet krevde samskipnader og NSO 1500 nye hybler i året, og politikerne vedtok 1000 hvert år, så vi stod ganske alene.

Da gikk vi ut med krav om 3000 studentboliger i året. På det tidspunktet krevde samskipnader og NSO 1500 nye hybler i året, og politikerne vedtok 1000 hvert år, så vi stod ganske alene. Men Forbrukerrådet står gjerne alene så lenge vi vet at vi har gode begrunnelser.

Vår gjennomgang våren 2012 viste nemlig at myndighetene hadde undervurdert veksten i «studietilbøyeligheten» – og at en studentboligmangel var under utvikling, og at studenter kunne presses ut i det ordinære leiemarkedet. Studentboligene skiller seg fullstendig fra det ordinære nyboligmarkedet, der folk kjøper permanente boliger, og der vi mener boligprodusenter hausser opp boligmangelen, men mangel på studenthybler kan selvsagt lokalt virke sterkt inn på leiemarkedet.

I årene etter har vi vekselvis presset på og rost politikere for initiativer i retning av hva vi mente var riktig. Andre aktører har i etterkant kommet med støtte til Forbrukerrådets fokus.

Det er grunn til å være bekymret for om presset på studentboliger allerede har fått være med på å drive prisene oppover, kanskje ut over det som er bærekraftig?

De veldig små leilighetene i Oslo – slike som lett kan leies ut til studenter – er økt i pris, de er blitt en populær investering. Etableringen av BI med 20 000 studenter sentralt i Oslo, har selvsagt også medvirket.

Fordyrende regler

Vårt innspill om studenthybler i 2012 omfattet også en gjennomgang av fordyrende regler og av tomtemuligheter for å bygge rimeligere (som kan gi flere) hybler, raskere bygging, og at tomter som ligger f eks nær vei, jernbane eller med lite utsikt, lite sol også kan bebygges som studentboliger fordi dette er midlertidige boliger, med en gjennomsnittlig botid på 18 måneder og at det er enkelt å bytte bolig når man leier av samskipnadene.

Vi mener fortsatt at studentboliger bør bli eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven, fordi det kan gi større mulighet for flere studentboliger, raskere enn ellers.
Reguleringsformål i plan- og bygningsloven