Siste nytt

Flomlys på banken i retten

1. september, 2011

– For å være garantert å høste av aksjemarkedet og samtidig ha investert penger uten risiko, må man være alkymist, sa redaksjonssjef Geir Ormseth i lagmannsretten i dag.

Risikoen i ”sparepoduktene” var pakket inn i garantier. De stod seg dårlig for det flomlyset Dine Penger-sjefen utsatte dem for i lagmannsretten i dag.

Ormseth var sakkyndig vitne for Ivar Petter Røeggen i saken Røeggen/Forbrukerrådet mot DnB NOR.

I retten illustrerte Ormseth hvilke enorme kostnader som påløp hvis man lånefinansierte et kjøp av en opsjon på samme måte som Ivar Petter Røeggen gjorde det.

Produktet pakket inn

De strukturerte produktene er også lite gjennomsiktige, påpekt Ormseth.

– Det er ikke mulig for kundene å måle kvaliteten på dem, med den informasjonen som er gitt.

Til løftene om garanterte produkter sa Ormseth: – Når man pakker inn produktet, som ved lånefinansiering, ser ikke kundene den risikoen som ligger i selve opsjonen.

– Du låner av banken og setter 75 prosent av lånet inn på konto til en lavere rente enn den du betaler for lånet.

– Garantien har alltid en negativ verdi ved lånefinansiering, viste Ormseth via diagrammer i lagmannsretten. -Tapes økes alltid/gevinsten reduseres

Risikoen stor

Og man kan aldri redusere risikoen: En opsjon har en positiv forventningsverdi, men også en svært høy risiko, påpekte Ormseth.- Den kan stige mye, eller den kan bli verdiløs.

Du kan for eksempel låne 73 050 kr for å kjøpe en opsjon. Du betaler 29 742 kr i gebyr (25 000 kr i tilretteleggergebyr + 3 prosent i tegningsgebyr), altså 38 prosent.

Gebyrer og renter i påslag

For å få den samme tilgangen til en opsjon via et lånefinansiert spareprodukt, må du for eksempel låne 901 940 kr til 5,55 prosent fastrente. Og plassere dem til 3,50 prosent fastrente på en høyrentekonto.

I gebyrer og renter blir da kostnadene godt over 100. 000 kroner – og kostnadspåslaget i forholdet til investeringen hele 150 prosent, viste Geir Ormseth.

Se ellers direktør Randi Fleslands vitnemål i lagmannsretten i går.

Forbrukerrådet publiserer en oppsummering av siste dag i retten hver kveld på forbrukerradet.no.

Abonner på vårt nyhetsvarsel