Forside > Siste Nytt > «Flying start» mot bedre flyrettigheter

«Flying start» mot bedre flyrettigheter

20. desember, 2013
Transportkomiteen i EU-parlamentet overrasket positivt med å gå mye lenger i forbrukervennlig retning enn forslaget som var lagt frem av EU-kommisjonen, da de tirsdag denne uken voterte over forslaget til nye regler for flypassasjerer.

De viktigste forbrukervennlige reglene som ble foreslått:

 • Lovfestet rett til standardkompensasjon ved forsinkelse
  Her var det foreslått minst 5 timers forsinkelse på kortere distanser for å få rett til kompensasjon, men komiteen vedtok 3 timer som en grense.
 • Flyselskapene skal ikke kunne nekte bruk av returbilletten
  Som passasjer skal du kunne bruke returbilletten selv om du ikke har brukt første del av billetten. Dette betyr slutten på en urimelig praksis som flyselskapene har hatt med klausuler som nekter bruk av returbilletten.
 • Rett til forpleining
  Du skal ha rett til forpleining hvis flyet er kansellert eller forsinket på grunn av ekstraordinære omstendigheter. Her ble det vedtatt at selskapene må sørge for overnatting i inntil 5 døgn og for inntil 125 euro (beløpsgrensen gjelder der du selv har måttet legge ut for overnattingen). Dette er en innskrenkning i forhold til dagens praksis med ubegrenset plikt til å sørge for forpleining. Men vedtaket er uansett mye bedre enn forslaget fra Kommisjonen om en grense på 3 døgn og 100 euro.
 • Ombookingsplikt
  Flyselskapet skal være forpliktet til å booke deg om hos andre selskap dersom de ikke skaffer deg transport på egne flygninger innen 8 timer. Det er mye uklarhet om selskapenes forpliktelser i dagens regelverk, og det er viktig å få på plass en slik klar regel på dette. Her går transportkomiteen også lenger enn Kommisjonen som foreslo 12 timer som en grense.
 • Konkursbeskyttelse
  Det har vært mye diskusjon om dette, og det var ikke foreslått en lovfestet konkursbeskyttelse fra kommisjonen. Transportkomiteen vedtok likevel at flyselskapet må sikre seg gjennom forsikrings- eller garantiordninger, slik at strandede passasjerer får refundert billettprisen eller blir booket om dersom flyselskapet går konkurs. Vi har en slik ordning for pakkereiser i dag, og det er åpenbart behov for dette også for fly.

Fortsatt i det blå

Transportkomiteen gikk langt i å imøtekomme krav og forventninger fra forbrukersiden i tirsdagens votering, men fortsatt er det mye som gjenstår før vi kan være sikre på å få et regelverk som tar vare på passasjerene.

Flertallsvoteringen i Europaparlamentet 4. februar neste år vil vise om transportkomiteens forslag får støtte av de andre medlemmene i Europaparlamentet. Normalt vil flertallet i parlamentet ikke avvike mye fra det komiteen har sagt, men Rådet (EUs lovgivende organ) skal også ha et ord med i laget, og dette er et vanskeligere hinder å forsere for forbrukersiden. I EU-rådet sitter representanter for regjeringene i de enkelte medlemslandene, og da øker risikoen for at de tar hensyn til nasjonale interesser og den hjemlige flyindustrien fremfor å se det bredere forbrukerperspektivet.

Unngå krasjlanding

Så gjenstår det å se om Rådet og Europaparlamentet blir enige og lander et nytt regelverk før det er nyvalg i mai 2014. Hvis de ikke blir det, kan saken bli utsatt på ny. Vi må derfor vente i spenning en god stund til før vi vet om reglene blir så gode og forbrukervennlige som vi ønsker.

I mellomtiden vil Forbrukerrådet fortsette å jobbe for et godt regelverk gjennom våre representanter i den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC. Vi håper også at vår hjemlige regjering vil bruke de midler og kontakter de har i EU-systemet til å påvirke Rådet. Målet må være å unngå at forslaget krasjlander når alt nå ligger til rette for å få gode og passasjervennlige regler trygt ned på bakken.