Siste nytt

Folk kontaktet Forbrukerrådet om strøm, bil og håndverkertjenester i 2017

18. april, 2018

Forbrukerrådet fikk 65 466 spørsmål på telefon, e-post og sosiale medier i 2017. De fleste spørsmålene er om brukte biler, husleie og håndverkertjenester. Det er nedgang i antall spørsmål om luftfart og reparasjon av biler.

– Vi er glad for at forbrukerne tar kontakt. Det spørres mer om strøm, som har fordoblet seg i løpet av året. Videre øker både spørsmål om bruktbil og håndverkertjenester på bolig. På den andre siden er det nedgang i antall spørsmål om luftfart i forhold til 2016, og reparasjon av biler, kan forbrukerdirektør Randi Flesland fortelle.

AMS måler.Foto

Foto: Forbrukerrådet

Det var en nedgang på seks prosent i totalt antall henvendelser i forhold til året før. Til gjengjeld øker besøkene på nettsidene våre som handler om «hjelp til selvhjelp» og byttetjenestene våre. Disse kommer i tillegg til denne statistikken. Det er en ønsket utvikling, men vi vet at folk dessverre står i kø for å komme i kontakt med oss, slik at vi jobber for å finne nye løsninger for å hjelpe folk.

– Et godt eksempel på at folk leter etter informasjon på nettet, er flyrettighetssjekken vår, som er blitt lastet ned av flere enn 110 0000 flypassasjerer, sier Flesland.

Her finner du flyrettighetsjekken

Bruktbilkjøpere fra by og bynære områder preger statistikken

Fortsatt er det slik at de fleste som tar kontakt, har kjøpt en ting, stor eller liten, som de vil klage på. De fleste har kjøpt varen av en næringsdrivende i en forretning eller på nettet.

Etter det kommer handel mellom privatpersoner, som er typisk for mange av bruktbilspørsmålene. De fleste har opplevd at varen eller tjenesten de har kjøpt har en feil. Deretter kommer spørsmål knyttet til rettigheter av typen om de kan levere den tilbake, eller så er det uenighet om pris.

De som hyppigst tar kontakt, kommer fra Oslo, Troms eller Telemark. Disse har vært topp tre i de åtte årene vi har telt henvendelseshyppigheten.

– Gjennomsnittspørsmålet er altså fra et område preget av by, som har kjøpt en bruktbil fra en forhandler, og hvor bilen ikke står til forventningene og løftene, sier Randi Flesland.

Her finner du oversikt over henvendelsene fylkesvis

Nesten dobbelt så mange spør om strøm

Spørsmål om strøm har nesten fordoblet seg siden 2016. En oppgang på 86 prosent er ikke vanlig. Til sammen fikk vi 1266 spørsmål i fjor. Årsaken er nye målere og de dårlige vilkårene til enkelte av selskapene som lokker med billig strøm i spotmarkedet.

– Folk opplever at det gode tilbudet de tok imot endret seg etter kort tid som kunde. Vi forstår godt at folk blir sinna. Med vår strømvelger kan du krysse av for pris etter tilbudsperioden, slik at du vet hva du går til. Sjekk alltid vilkårene før du slår til, så slipper du å bli skuffet, sier direktøren.

Du finner den beste strømavtalen på vår tjeneste strømpris.no

Gi bilen en ekstra sjekk når du kjøper brukt

Bruktbil er fortsatt den vanligste henvendelsen til Forbrukerrådet. Den står for 12 prosent av alle spørsmål til Forbrukerrådet, og på tross av nedgang i antall henvendelser, har kategorien økt med nesten tre prosent siden 2016.

– Det er grunn til å være på vakt når du kjøper bruktbil. De fleste som tar kontakt, klager på feil med bilen og har et spørsmål knyttet til garanti. Den enkleste forsikringen er å få bilen undersøkt på et verksted før du kjøper den, og bruk vår kontrakt. Det kan spare deg for tusenvis av kroner, sier Randi Flesland.

Her finner du vår kontrakt og tipsliste for bruktbilkjøp

Her kan du sjekke hva slags garanti som følger med bilen

Flere tar kontakt etter et håndverkerbesøk

Spørsmål om håndverkertjenester knyttet til oppussing av bolig, har økt med fire prosent.

– De fleste klager på feil ved arbeidet og prisen. For å unngå problemer er det viktig at du har en kontrakt. Skriv ned oppstart og sluttdato. Hva som skal gjøres, hvilke materialer du skal bruke, hvem som skal rydde, og legg gjerne til dagbøter hvis du får med håndverkeren på det, tipser Randi Flesland.

Et unntak på håndverkersiden er spørsmål om reparasjon på bil, som har gått ned med 30 prosent i forhold til året før.

– Færre spørsmål er gledelige nyheter. Ta likevel de vanlige forholdsreglene: Sjekk med minst tre verksteder før du slår til. Sjekk hos Vegdirektoratet om verkstedet er godkjent, og bruk kontrakt med beskrivelse av arbeidet, pris og ferdigstillelse, legger hun til.

Her finner du sjekkliste og råd når du skal velge håndverker

Meklet i ni tusen saker

En del av de sakene vi får spørsmål om, løser seg ikke med en henvendelse. Da kan partene klage, og Forbrukerrådet kan mekle i saken. Meklingen er helt atskilt fra rådgivningen vår og er et nøytralt og kompetent alternativ til konfliktråd, forliksråd og domstol. Meklingen er frivillig, og både en næringsdrivende og en forbruker kan be om mekling.

– Vi vet at åtte av ti får løst problemet sitt etter kontakt med selger, men for de som ikke blir enige, er mekling hos oss en god løsning. Vi er svært fornøyd med at sju av ti meklinger går i boks. Det gjør at folk kan gå videre med livet sitt, avslutter Randi Flesland.

I 23 prosent av sakene er utgangspunktet for meklingen et bruktbilkjøp/salg. Deretter kommer mobiler/datamaskiner med ti prosent, og håndverkertjenester med ni prosent.

Løser ikke saken seg, kan du gå til Forbrukerklageutvalget for en endelig avgjørelse. Vi kan også mekle i saker hvor det mangler en egen klagenemnd, eller for en butikk hvis den ikke får løst en sak hvor motparten er en forbruker.

Kommer du ingen vei med selger, kan vi mekle for deg

Henvendelsestoppen for firma

Nummer Firma 2017 2016
1 Elkjøp 1051 925
2 Power 540 501
3 Canal Digital 517 703
4  Telenor 445 440
5  Norwegian 383 763
6 Lefdal 340 351
7 Møller Bil 306 245
8 Telia 297 264
9 DNB 296 246
10 NextGenTel 203 213

De ti vanligste spørsmålene

Nummer Område 2017 2016
1 Brukte biler 8189 7962
2 Leie av bolig 3800 4309
3 Håndverker 2892 2777
4 IKT-produkter 2746 3262
5 Møbler og innredning 2540 2662
6 Andre transportmidler 2110 2165
7 Elektroniske artikler minus data 2052 2166
8 Større husholdningsapparater 1846 2106
9 Klær og skotøy 1665 1897
10 Luftfart 1531 2184

Fem områder med størst vekst 2017

Område 2017
Reisebyråtjenester 187 %
Elektrisitet 86 %
Andre fritidstjenester 41 %
Utleietjenester 36 %
Andre finansielle tjenester 35 %

Fem områder med størst fall 2017

Område 2017
Boliglån/pantelån –47 %
Eiendomsmeglere og takst –34 %
Kosmetikk og toalettartikler –33 %
TV-tjenester –31 %
Flytte- og lagringstjenester –30 %

Om tallene: De er avrundet. Vi har sett bort fra vekst og fall der vi ikke kjenner tjenesten, eller varen, og hvor antallet er under hundre. Der prosentvise endringer er lik, har kategorien med størst antall spørsmål kommet med. Fylkestallene i henvendelsesregisteret er ikke nøyaktige. De er beregnede tall som bygger på geografiopplysninger i et mindre antall henvendelser og indikerer først og fremst relative størrelse mellom fylkene og mellom henvendelseskategoriene. I fylkestallene har vi sett bort fra upresise kategorier som «Ukjent» og «Andre.

Abonner på vårt nyhetsvarsel