Forside > Siste Nytt > For høy terskel for å si ifra til helsevesenet
Forbrukerrådet vil gjøre det enklere for pasienter å si ifra.

I en ny pasientundersøkelse fra Forbrukerrådet kommer det frem at pasienter har høye barrierer mot å klage på helsetjenester. Nå vil Forbrukerrådet gjøre det enklere for pasienter å si ifra.

– Pasienter trenger en enkel måte å si ifra på, sier forbrukerdirektør Randi Flesland. – Vi ønsker oss et felles system som senker terskelen for å gi tilbakemeldinger på alt av helsetjenester.

Pasientundersøkelse

Forbrukerrådet har snakket med pasienter fra fire forskjellige sykdomsgrupper og pårørende for barn og eldre med på å si hvor skoen trykker hos ulike pasientgrupper og pårørende. Pasienters høye barrierer mot å klage er et av hovedfunnene. De er også lav kunnskap om hvordan man klager og hvem man skal klage til.

Foto Ole Walter Jacobsen pasient i sykeseng_lite

Derfor er terskelen høy for å klage:

• For tid- og ressurskrevende
• For byråkratisk og høytidelig
• Liten tillit til at en klage vil føre til bedringer
• Primært ikke et ønske om økonomisk erstatning, men at systemer forbedres, og at andre ikke skal oppleve det samme
• Man ønsker ikke å klage på personer, men for å forbedre rutiner
• Man ønsker ikke å fremstå som vanskelig. Engstelse for å «bli straffet» og ikke å få god behandling senere.

Må bli enklere

Flesland ser for seg en lavterskel-løsning for å gi tilbakemeldinger til helsevesenet.

– Pasienter ønsker ikke alltid at Norsk pasientskadeerstatning og jurister skal involveres. Ofte er det nok å få muligheten til å si ifra. Samtidig er det viktig at pasientene får vite om at innspillene tas til etterretning. Interessen for å gi tilbakemeldinger daler i takt med at man ikke vet om det fører til noe, sier Flesland.

Idébank

– Som et første steg i den retning har vi nå en idébank på forbrukerrådet.no for å få vite hva folk ønsker seg i møtet med helsevesenet, sier hun. Det skjer som et ledd i Forbrukerrådets #syktvelkommen-kampanje i sosiale medier.

Flesland understreker at dette bare er et lite skritt på veien.

– Vi vil ha på plass et standardisert system for å kunne gi tilbakemeldinger på helsetjenester.

Del din idé

#Syktvelkommen

Pasientundersøkelsen:

• Å klage anses for å være en høytidelig affære over feilbehandling, og hvor det kreves erstatning.

• Det er høye barrierer mot å klage, men det er et behov for å kunne gi tilbakemeldinger på helsetjenester som er mindre offisielt enn å sende inn en klage.

• Et enkelt fellessystem ønskes, gjerne elektronisk. Et system for oppfølging og rapportering er viktig for at man skal se meningen med å gi tilbakemeldinger.

Andre funn:

Det er et gjennomgående trekk at pasienter opplever seg trygge og godt ivaretatt når de først er kommet på sykehuset. Derimot svikter helsevesenet svikter på informasjonsoverføring: Enkelte sykdomsgrupper opplever at de er mindre prioriterte innad i helsevesenet. Det uttrykkes også et stort behov for å få ned ventetiden. Det råder en forvirring rundt hva som finnes av digital helsetjenester.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker