Forside > Siste Nytt > For komplisert å søke om byggetillatelse
Forbrukerrådet har testet hvor lett det er å søke om byggetillatelse på nett. Resultatet viser at det krever sin fagmann.

Forbrukerrådet har tidligere sett på at det er altfor vanskelig å sjekke om kommunene tar seg for mye betalt i gebyr når du skal søke om å bygge. Nå har vi sett nærmere på nettløsningen for å søke. Rapporten ble skrevet av konsulentfirmaet Knowit i mars, og består av en brukertest samt en faglig vurdering av løsningen.

Uforståelige faguttrykk

Resultatet viser at nordmenn som har planer om å bygge for eksempel en ny garasje, eller et tilbygg, kan ha den tøffeste jobben foran PC-en. Løsningen for å søke om byggetillatelse er nemlig ikke for amatører, forteller Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

– En byggeprosess er krevende nok, men vår test viser at det er en stor utfordring før du i det hele tatt kan finne frem hammeren. Den viser nemlig at det er altfor komplisert bare å søke om byggetillatelse på nett.

Vie viser til at sidene er fulle av uforståelige faguttrykk. For eksempel forstod ingen av testbrukerne ord som planstatus og plantype. Halvparten skjønte ikke hva gnr. og bnr. betyr. Én uttalte at «dette er litt gresk for meg, jeg vet ikke forskjellen mellom søknad uten ansvarsrett, ett-trinns søknad og rammetillatelse». I tillegg er det ikke enkelt å forstå lovverket det blir vist til. En av testbrukerne kommenterte slik: «Informasjonen underveis er tørr og lite forbrukervennlig, vanskelig å skjønne ord og uttrykk. Mye henvisninger til lover og regler og så kommer du til kilometer med informasjon og da gir man opp.»

Oppføring av bygg. Foto

Vanskelig å lese

Knowit skriver i rapporten at sidene har svært dårlig lesbarhet, og at det faktisk er på kanten av lovverket, forteller Forbrukerrådets fagdirektør.

– Dette går ut over enhver forbruker, men i særdeleshet svaksynte, dyslektikere og fargeblinde.

Testpanelet opplevde prosessen tungvinn og utfordrende, og halvparten av dem trodde ikke de ville greie å gjennomføre. De hadde én positiv ting å si om løsningen, og det var at den i det hele tatt var på nettet. En av tilbakemeldingene var: «Dette er til å få utslett av, jeg skjønner ingenting».

Kan spare tid, frustrasjoner og kroner

Forbrukerrådet  håper Direktoratet for byggkvalitet, som er ansvarlig for løsningen, vil ta rapporten med seg i det videre arbeidet, så det blir enklere å søke om byggetillatelse. Fagdirektøren sier at det vil spare tid og frustrasjoner for den som bygger. I tillegg vil det sikre bedre at regler følges, og det er et gode også for naboer. Videre bør flere søknader på nett være mer effektivt og kostnadsbesparende, og dette er det mange kommuner som legger vekt på. Noen gir også rabatt når søknaden leveres på nett. Asker kommune gir for eksempel hele 25 prosent reduksjon i gebyret.

– Regjeringen vil digitalisere Norge, og da må denne nettløsningen gjennom en bli ny-prosess, slik at den faktisk blir mulig å bruke. Vi håper vår rapport blir nyttig på veien, avslutter Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

Presse

Anne Kristin Vie
fagdirektør 
995 68 816

høyoppløselig foto
Foto | Ole Walter Jacobsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker